Kariera w BMW

Bawaria Motors to koncern motoryzacyjny, który znany jest chyba wszystkim – nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Samochody marki BMW cieszą się dużym zainteresowaniem z uwagi na ich wygląd, jak również bardzo dobrą jakość. Warto jednak przyjrzeć się samej firmie, która w ciągu stu lat istnienia na rynku osiągnęła ogromny sukces. Miało na niego wpływ wiele czynników, a jednym z nich byli bez wątpienia pracownicy Bawaria Motors, którzy nieustannie dokładają wszelkich starań, aby firma rozwijała się i odnosiła coraz większy sukces.

Rynek pracy nie chce humanistów? Są branże, które temu zaprzeczają

Od kilku lat nie słabnie dyskusja nad słusznością rekrutowania dużej liczby studentów na kierunki humanistyczne. Przytaczane są argumenty o niedostosowaniu uczelni humanistycznych do rynku pracy, a także niepraktycznych programach nauczania. Od lat jednymi z najpopularniejszych kierunków są prawo, psychologia i filologia angielska. O ile przyszłość prawnika wydaje się ściśle określona, ścieżka kariery filologa może budzić więcej wątpliwości. Czy faktycznie pochopnie wybrany kierunek studiów może skazywać na bezrobocie? Jaka przyszłość przed humanistami?

Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia

Jednym z podstawowych elementów występujących w przypadku stosunku pracy jest wynagrodzenie. Jest to wypłacana w określonej kwocie wartość wykonywanej przez pracownika pracy. Istotną cechą wynagrodzenia jest brak możliwości zrzeczenia się go. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie jeżeli pracownik wykonuje swoją pracę. Ponadto wynagrodzenie powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu w ustalonym terminie, najpóźniej do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym praca była wykonywana.

Nauka w las nie idzie

Stałe doskonalenie umiejętności pracowników to gwarancja rozwoju firmy. Polski rynek usług szkoleniowych oferuje szeroki zakres różnorodnych kursów.

Praca tłumacza przysięgłego

Niektóre zawody nie są zbyt wymagające – wystarczy zdobyć odpowiednie uprawnienia lub też przebyć szkolenie, i można wykonywać swoją pracę. Inne z kolei są znacznie bardziej wymagające. Do takich właśnie należy zawód tłumacza języków obcych.

Nagana dla pracownika

Każdy pracownik, oprócz możliwości egzekwowania przysługujących mu uprawnień, ma także obowiązek przestrzegania określonych w miejscu pracy reguł. Za ich naruszenie pracodawca może go ukarać odpowiednią do rodzaju zawinienia karą. Jedną z nich jest możliwość udzielenia pracownikowi nagany.