Categories
Praca i kariera

Życiorys a CV

Niektórzy dwa dokumenty takie jak życiorys oraz CV ze sobą utożsamiają. W tym miejscu wskazać jednak należy, iż są to co do zasady dwa odrębne dokumenty. Czasami mylnie zdarza się tak, iż to nawet pracodawcy unifikują te dokumenty formułując ogłoszenia o pracę w sposób niejednoznaczny. Poniżej krótka charakterystyka obu tych dokumentów, łącznie z zaakcentowaniem wyraźnych różnic między nimi.

Życiorys

Życiorys jest to tradycyjny dokument, którego pierwotnie oczekiwali pracodawcy w związku z ubieganiem się przez danego kandydata o otrzymanie określonego zatrudnienia. W skrócie można to przedstawić w ten sposób, iż na podstawie tego dokumentu pracodawca może zaznajomić się z wykształceniem pracownika oraz jego osiągnięciami. Zasadniczą kwestią jest również to, aby nie mylić życiorysu z podaniem o pracę. Ten drugi dokument bowiem ma jeden, ważny wyróżnik, albowiem jest adresowany do danego podmiotu. Jakie aspekty powinny zostać zawarte w życiorysie? Przede wszystkim dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon, adres mailowy).

Pismo należy również opatrzyć datą, tradycyjnie wpisując ją w prawym górnym rogu. Bez wątpienia powinien pojawić się również nagłówek z dopiskiem „życiorys”. Pod nagłówkiem należy przedstawić właściwą treść pisma, tj. począwszy od urodzin, poprzez zawód oraz wykształcenie, a na zainteresowaniach skończywszy. Ponadto, wskazać należy, iż życiorys należy podpisać.

CV czyli Curriculum Vitae

Jakie najważniejsze dane powinny znaleźć się w dobrze napisanym CV? Po pierwsze dane personalne, czyli informacje identyfikujące daną osobę (podobnie jak w przypadku życiorysu). Osobny akapit powinny stanowić informację w przedmiocie związanym z wykształceniem (szkoły, uczelnie wyższe, kursy, szkolenia, itd.). Następnie, istotnym punktem jest przedstawienie dotychczas zebranego doświadczenia zawodowego (tutaj wskazać należy nazwy firm, daty, opis stanowiska. Bez wątpienia w CV warto wskazać również na umiejętności dodatkowe, takie jak na przykład znajomość języków obcych, obsługa komputera (w jakim stopniu).

Ponadto, można dopisać także swoje zainteresowania oraz hobby (nie jest to element obligatoryjny). W tym miejscu warto również zaznaczyć, iż w związku ze zmianami (nowelizacja przepisów) przepisów unijnych w zakresie związanym z wdrożenie procedury tzw. RODO (rozporządzenie unijne w przedmiocie ochrony danych osobowych), powinno się dołączyć stosowną klauzulę. Ta klauzula powinna dotyczyć wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji.

04, 05, 2019