Categories
Pieniądze

Zwyczaje pożyczkowe Polaków

Pojawiające się dane raz to potwierdzają, raz zaprzeczają wzrostowi zainteresowania pożyczaniem pieniędzy przez Polaków. Jaki naprawdę jest ich stosunek do pożyczania, np. poprzez zaciąganie kredytów, na co się zadłużają i co robią w sytuacji problemów ze spłatą?

Z różnych źródeł napływają informacje o wysokości zadłużenia Polaków (lipcowe dane NBP mówią o 552,6 mld zł nominalnej wartość kredytów gospodarstw domowych), wzroście bądź spadku zainteresowania kredytami i o tym, jak radzą sobie oni ze spłacaniem swoich zobowiązań. Często są to przekazy skomplikowane, przytaczające dane, które mogą być trudne do odniesienia do codziennego życia. Sprawdźmy więc, co Polacy sami myślą o zadłużaniu się – czy są zwolennikami czy przeciwnikami pożyczania i jeśli już pożyczają, to od kogo i na co, a następnie, jak w swoim mniemaniu radzą sobie ze spłacaniem długów?

Co Polacy myślą o pożyczaniu

Połowa z nas uważa, że woli unikać długów, a jeśli już je ma, chce je jak najszybciej spłacić i mieć czystą sytuację – wynika z raportu „Zadłużenie Polaków” opublikowanego przez Krajowy Rejestr Długów. Nieco ponad 40% jest zadania, że lepiej jest oszczędzać i kupić coś za własne środki niż pożyczać. Z drugiej jednak strony, równocześnie prawie 40% wskazało, że pożyczanie pieniędzy to coś naturalnego, pod warunkiem rozsądnego kalkulowania własnych możliwości. Większość z nas, traktuje pożyczanie pieniędzy jako sposób na zrealizowanie swoich potrzeb już teraz, zamiast czekać aż się „dorobi”. Ma jednak do tego ostrożny stosunek. Polacy są coraz lepiej wyedukowani finansowo i pożyczają coraz rozsądniej – tłumaczy Marta Postek z Operatora Bankowego Fines.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że na tle Europy wciąż nie zarabiamy zbyt dużo, mamy jednak aspiracje jak najszybszego dorównania bogatszym społeczeństwom pod względem jakości życia. Produkty kredytowe znamy już całkiem dobrze i potrafimy sobie z nimi radzić. Często więc, decydujemy się wyjechać na wakacje czy wyposażyć mieszkanie na kredyt.

Na co pożyczają i jak spłacają

Przeznaczenie zaciąganych przez Polaków pożyczek jest zróżnicowane. Liderem są zakupy do domu w postaci sprzętu AGD i RTV – według raportu KRD zadłużanie się na ten cel zadeklarowało 46% badanych. Wielu z nas, wskazuje również pożyczanie środków na remont, codzienne wydatki czy wakacje – odpowiednio 32, 19 i 14%. Bardzo pozytywnym zjawiskiem, jest wskazanie przez 73% badanych braku jakichkolwiek problemów ze spłatą swoich zobowiązań, przy jedynie 5% wskazań na występowanie takich problemów regularnie. To kolejne potwierdzenie naszego bardziej odpowiedzialnego stosunku do kredytów i pożyczek.

W razie problemów

Najpopularniejszym źródłem pozyskania dodatkowych środków są dla Polaków banki, do korzystania z których przyznaje się  81% badanych. Wysoko plasuje się też rodzina z 23% oraz zakłady pracy z 11%. Uwagę zwraca wysoki poziom świadomości działań, które należy podjąć w przypadku pojawienia się problemów ze spłatą zobowiązań. Na czele wskazań znajdują się takie zachowania jak odraczanie terminów spłaty, ograniczanie wydatków, korzystanie z pomocy rodziny czy podejmowanie dodatkowej pracy. Jedynie 3% badanych wskazało nie podejmowanie żadnych działań. – Na szczęście, coraz większa jest świadomość, że „chowanie głowy w piasek” nie jest żadnym rozwiązaniem i pożyczko- czy kredytodawca na pewno się po nasze zaległości zgłosi. Im szybciej podejmiemy środki zaradcze i pójdziemy na współpracę np. z bankiem, tym więcej będziemy mieli możliwości i tym przychylniej będzie on na nas patrzył – mówi Marta Postek.

 

Źródło: Operator Bankowy Fines

28, 08, 2013