Categories
Społeczeństwo

ZNACZENIE ARCHITEKTURY DLA MIASTA

Architektura nadaje miastom nie tylko charakter i wygląd, ale pełni również funkcję szerszą, symboliczną, kulturotwórczą. Struktura architektury może nadawać miastu prestiż lub go prestiżu pozbawiać.

W najprostszym ujęciu architekturą możemy nazwać przeniesienie brył geometrycznych ze świata matematyki w przestrzeń rzeczywistą. Tyle uproszczenia, bo w praktyce problem jest o wiele bardziej skomplikowany.

Prestiż zamknięty w bryle

Co sprawia, że niektóre miasta określane są jako prestiżowe, a innym odmawia się tego przymiotnika? Pierwsza myśl, jaka się nasuwa, to stereotypy. Jednak te nie wyjaśnią całej złożoności problemu prestiżu. Być może kluczem jest odpowiednia architektura miejska, a raczej jej przemiana i postrzeganie na przestrzeni wieków oraz dziesięcioleci (jeśli chodzi o współczesność).

Jeszcze kilka wieków temu prestiżu miejscom nadawały budowle o charakterze sakralnym, np. okazałe katedry. To wokół nich dalej zabudowywano przestrzeń i one nadawały jej rytm. Trwałość, użyteczność i piękno to trzy pojęcia, które już wtedy stanowiły podstawę architektonicznych dzieł, zgodnie z wytycznymi rzymskiego architekta – Witruwiusza.

Z czasem akcent przesunął się na architekturę świecką. Prestiżu niejednemu miastu nadawały wytworne pałace i gmachy teatrów. Były to ciągle budowle znaczące, które niejednokrotnie narzucały wzorzec innym budynkom i budziły duże emocje.

Dotykanie chmur

W XX wieku często o prestiżu miast świadczyły wielkie centra finansowe i ich pnące się wysoko w górę drapacze chmur. Postawiono na ścisłe połączenie nowoczesnych budynków z tkanką miejską. Niektóre metropolie konkurowały nawet ze sobą o to, która ma najwyższy budynek na świecie.

Struktura architektoniczna nadawała i nadal nadaje charakter miastom. Jedne nazywamy przemysłowymi, inne – stolicami finansowymi, a niektóre postawiły na zabytki. W każdym wypadku odpowiednia zabudowa przestrzeni określa tożsamość miejsca.

Warto tu wspomnieć o architektonicznych symbolach, które również wpływały i wpływają na prestiż miast, jak np. Wieża Eiffela w Paryżu, Krzywa Wieża w Pizie czy nieistniejące już wieże Word Trade Centem w Nowym Jorku.

Enklawy prestiżu

Obecnie często o prestiżu miejsc świadczą budynki mieszkalne, znajdujące się w zamkniętych osiedlach, które stanowią swoiste enklawy z własnymi parkami czy placami zabaw. Takie miejsca z reguły są dokładne zaplanowane nie tylko pod względem bezpieczeństwa, ale również pod kątem funkcjonalności i wyglądu. Na najlepszych osiedlach wszystko musi do siebie idealnie pasować. Nie ma tu miejsca na żadną przypadkowość, nawet ławki czy kosze uliczne współgrają z wyglądem otoczenia.

Przesunięcie prestiżu w kierunku drogich i niedostępnych każdemu osiedli sprawiło, że miasta coraz chętniej chwalą się ilością powstających na ich terenie enklaw. Oprócz piękna i nowoczesnych miejsc do pracy, akcent położony jest na bezpieczeństwo oraz spokój wypoczynku.

Dowiedz się więcej o aranżacji miejskiej przestrzeni na stronie internetowej Komserwis.

20, 10, 2014