Categories
Społeczeństwo

Zasiłek z Pomocy Społecznej – (MOPS)

Wiele osób z różnych powodów znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Wtedy często zwracają się o pomoc do Opieki Społecznej. Pracownicy tych instytucji starają się pomóc każdemu w taki sposób, w jaki najbardziej tego potrzebuje. Jednak najczęściej osobom w trudnej sytuacji finansowej pomaga się poprze wypłatę różnego rodzaju zasiłków, które mają pomóc w przetrwaniu trudnego okresu.

Opieka Społeczna może przyznawać różnorodne zasiłki, różnią się one nie tylko kwotą ale bardzo często także okresem, na jaki są wypłacane. To zaś jest zależne przede wszystkim od tego, w jakiej sytuacji znajduje się dana osoba i jej rodzina oraz jakiej pomocy najbardziej potrzebują.

O zasiłek pieniężny z opieki społecznej może się ubiegać każdy kto ma niskie dochody. W chwili obecnej dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456 złotych oraz kwoty 542 złote dla osoby samotnie gospodarującej. Jeżeli jednak ktoś jest właścicielem gospodarstwa rolnego wtedy przyjmuje się także iż z 1 ha przeliczeniowego dochód wynosi 250 złotych i należy go doliczyć.

Osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej czyli przede wszystkim osoby starsze i samotne oraz inwalidzi mogą liczyć na przyznanie zasiłku stałego który obecnie wynosi 529 złotych miesięcznie. W innych przypadkach można liczyć na przyznanie zasiłków okresowych lub jednorazowych, przeznaczanych na konkretne cele, na przykład na zakup opału na zimę.

Zasadność przyznania konkretnego rodzaju zasiłku zazwyczaj rozpatruje pracownik Opieki Społecznej, który zajmuje się daną osobą lub jej rodziną. Bada jej sytuację finansową praz to, jaka pomoc będzie dla nich jak najlepsza. Obecnie od kilku lat można skorzystać z programu który opłaca dzieciom wyżywienie w szkołach i przedszkolach. Wtedy kryterium dochodowe zwiększa się do 150 % podstawy i wynosi 684 złote na osobę w rodziny i 816 złotych dla osoby samotnie gospodarującej.

Aby skorzystać z pomocy Opieki Społecznej należy przede wszystkim udać się do właściwego względem miejsca zamieszkania ośrodka MOPS. Warto zabrać ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów przez wszystkich członków rodziny. W celu lepszego zaprezentowania swojej sytuacji można także przedstawić rachunki związane z utrzymaniem domu. Oczywiście pracownicy Opieki Społecznej przeprowadzają wywiady w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej o pomoc. Dzięki temu mogą jak najlepiej poznać sytuację osoby i dobrać odpowiednią dla niej i jej rodziny pomoc finansową.

Celowe zasiłki z MOPS mogą być przyznawane na różne cele. Może to być na przykład zakup opału na zimę, pomoc w przygotowaniu dzieci do szkoły czy też zaku0p leków w przypadku gdy ubiega się o nie osoba z problemami zdrowotnymi. Zazwyczaj w ośrodkach opieki społecznej każdy pracownik ma swój określony rejon, na przykład mniejsze miejscowości lub też konkretne ulice w mieście. Każdy mieszkaniec zazwyczaj więc zwraca się do określonego pracownika o pomoc. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, pracownicy bowiem najczęściej bardzo dobrze znają swoich podopiecznych i wiedzą, jak im najlepiej pomóc.

* Autor miniaturki: photostock z FreeDigitalPhotos.net

20, 08, 2013