Categories
Dział IT

Wszystko o usłudze POWERPOST

Obsługa bieżącej korespondencji wymaga sporego nakładu pracy, szczególnie w przypadku dużych i średnich przedsiębiorstw. Obieg dokumentów wymaganych w formie papierowej nastręczał licznych trudności i zmuszał do korzystania z mało atrakcyjnej oferty rynku usług pocztowych i kurierskich. Czy istnieje ekonomiczna, bezpieczna i wygodna alternatywa dla tego złożonego procesu?

Wysyłanie dokumentów tradycyjną pocztą do niedawna było jedynym dostępnym rozwiązaniem, jednak wiązało się z koniecznością drukowania dokumentów, kupowania kopert, a w celu nadania korespondencji niejednokrotnie również oczekiwania w kolejkach – opowiada specjalista firmy Inforsys. A zatem komunikacja zewnętrzna firmy wymagała pełnego zaangażowania przynajmniej jednego pracownika, przy czym i tak zawsze istniało ryzyko zagubienia dokumentów w drodze do odbiorcy. Wykorzystanie najnowszych technologii i rozwiązań informatycznych pozwala wyeliminować wszystkie te problemy.

Cele usługi POWERPOST

Usługa POWERPOST jest rewolucyjnym rozwiązaniem, które łączy wygodę korespondencji elektronicznej po stronie nadawcy z efektem doręczenia adresatowi materialnej przesyłki. Jak to możliwe? Ta innowacyjna metoda prowadzenia korespondencji umożliwia wysyłkę dokumentów stworzonych na komputerze do zewnętrznego usługodawcy, który następnie drukuje zlecone materiały i dostarcza je pod wskazany adres. Dla nadawcy taki system prowadzenia korespondencji oznacza olbrzymią oszczędność czasu, ale także nakładów finansowych.

 

mail

 

Korzyści z usługi POWERPOST

Trudno wskazać najważniejszą z zalet korzystania z POWERPOST, jednak z pewnością dla każdego przedsiębiorcy kolosalne znaczenie ma możliwość ograniczenia kosztów. Ta redukcja wydatków wynika z wielu czynników: POWERPOST zwalnia usługobiorcę z konieczności ponoszenia jednostkowych kosztów zakupu kopert, papieru, drukarek i opłat pocztowych, a także zatrudniania pracownika czuwającego nad prawidłowym obiegiem korespondencji.

Kolejną zaletą korzystania z zewnętrznego dostawcy usług pocztowych jest optymalizacja czasu pracy. Pełen proces nadania przesyłki listowej skraca się do chwili, w której dokument opuszcza biuro w formie elektronicznej. Druk, kopertowanie i logistyka przechodzą w ręce zewnętrznej firmy – wyjaśnia ekspert Inforsys S.A.

Bezpieczeństwo usługi POWERPOST

Korespondencja nadawana za pośrednictwem usługi POWERPOST jest w 100% bezpieczna. Nadawca przekazuje dokumenty ze swojego komputera do drukarni z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania udostępnionego przez usługodawcę lub przez witrynę internetową za pomocą szyfrowanej transmisji, spełniającej wszelkie normy bezpieczeństwa i ochrony danych. Dodatkowo, zleceniodawca ma możliwość bieżącej kontroli statusu realizacji przesyłki, a nawet wstrzymania jej na dowolnym etapie.

28, 04, 2016