Categories
Społeczeństwo

Testament ustny

W zasadzie testament powinno sporządzać się u notariusza w formie pisemnej. Istnieją jednak sytuacje, w których osobie grozi śmierć i nie ma możliwości przygotowania prawidłowego testamentu. W takim przypadku należy wyrazić swoją ostatnią wolę w formie ustnej. Aby taki testament był ważny, musi być przy nich co najmniej trzech świadków.

Testament ustny jest ważny tylko wtedy, gdy osobie, która go sporządzała, groziła nagła śmierć. Sąd w wielu przypadkach może zakwestionować testament, który będzie sporządzony w takiej formie.
Co bardzo ważne, wyrażenie testamentu w formie ustnej jest równoznaczne, z tym że było niemożliwe udanie się do notariusza i sporządzenie go w prawidłowej formie. Sąd może kwestionować taki testament, powołując się na fakt, iż notariusza można było przywołać do chorego i sporządzić testament w formie pisemnej. Niekiedy zachodzi jednak znaczne utrudnienie w napisaniu testamentu pisemnego.

Bardzo ważną kwestią jest wybór świadków asystujących przy wyrażaniu ostatniej woli tej osoby. Osoba pozbawiona praw nie może zostać świadkiem. Podobnie jest z osobami, które mają zaburzoną percepcję na skutek upośledzenia – czyli osoby głuche, niewidome i nie umiejące mówić nie mogą być świadkami. To samo tyczy się osoby, która nie mówi w języku osoby, która wyraża testament w formie ustnej.
Co więcej, osoba, która będzie coś dziedziczyła dzięki temu testamentowi, także nie może być uznana za świadka, podobnie jak jej rodzina i krewni. Jako świadek testamentu nie może być wezwana osoba, która była kiedyś skazana prawnie za składanie nieprawdziwych zeznań.

Sprawy związane z testamentem wyrażonym w formie ustnej nie kończą się na samym wyrażeniu ostatniej woli. Świadek musi spisać oświadczenie o tym, co komu zostało przepisane w testamencie. Następnie pismo zostaje podpisane przez pozostałych świadków oraz przez spadkodawcę. Ta procedura musi zostać dopełniona w okresie od roku od ustnego testamentu.

Jeśli treść testamentu nie zostanie potwierdzona w ciągu roku od jej wyrażenia, istnieje szansa rozstrzygnięcia sytuacji przed sądem. W takiej sytuacji, w okresie do pół roku od założenia postępowania spadkowego, można zweryfikować zeznania spadków tego testamentu. Ważne jest to, żeby zeznania co najmniej dwóch świadków były ze sobą zgodne. Sąd może się na nich oprzeć w sytuacji, gdy trzeciego świadka nie można przesłuchać, albo gdy zeznaje on w sposób odmienny od dwóch pozostałych.

Testament ustny, który nie zostanie potwierdzony przed sądem, nie jest prawomocny.

27, 06, 2013