Categories
Społeczeństwo

Stopień niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest to świadczenie, które przysługuje osobom niepełnosprawnym pozostającym pod opieką rodziny lub innych opiekunów, a nie przebywającym w żadnej instytucji, która zajmuje się osobami chorymi. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji takiej osoby.

Zasiłek może być przyznany osobom niepełnosprawnym, które mają mniej niż 16 lat lub które przekroczyły 75 rok życia. W przypadku starszej młodzieży konieczne jest posiadanie zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W przypadku umiarkowanego stopnia, ważna jest kwestia, aby do wydarzenia, które spowodowało kalectwo doszło przed 21 rokiem życia. W przeciwnym wypadku zapomoga nie jest przyznawana.

Za znaczny stopień niepełnosprawności uznaje się taki, który powoduje, że chora osoba nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować bez pomocy innych ludzi. Jest ona niezdolna do pracy albo zdolna tylko w minimalnym wymiarze godzin, w domu. Uznaje się także, że znaczny stopień dotyka osoby, które nie są w stanie pracować w gospodarstwie rolnym. Osoby z taką niepełnosprawnością mogą się starać o zaliczenie ich do I grupy inwalidzkiej. Za umiarkowany stopień niepełnosprawności uznaje się taki, który sprawia, że chorzy mają naruszoną sprawność organizmu. Mogą wykonywać pracę zawodową w zakładach pracy chronionej albo w domu. Wymagają pomocy w pełnieniu różnych ról społecznych. Na ogół legitymują się II grupą inwalidzką.

Aktualnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł. Wielkość zasiłku nie jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Na takie same wsparcie mają szansę osoby niepełnosprawne w stopniu ciężkim, jak i umiarkowanym. Warte uwagi jest to, że taką samą kwotę otrzymują wszyscy, bez znaczenia jakie dochody osiąga konkretna rodzina. Jeżeli komuś został przyznany zasiłek, to co trzy lata dochodzi do weryfikacji, czy dalej można go pobierać.

W przypadku otrzymania zasiłku, niemożliwe jest pobieranie dodatku pielęgnacyjnego – nie ma możliwości, aby pobierać oba te świadczenia jednocześnie. Osoby, które przebywają w instytucji, która zajmuje się całodobową opieką nie mają szans na zasiłek pielęgnacyjny. Tak samo, jeśli opiekunowie pracują poza granicami Polski i tam posiadają świadczenie na chorego, również nie mogą liczyć na polski zasiłek pielęgnacyjny. Wielkość i charakter zasiłku został określony w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku. Aktualnie trwają prace nad ustawą, która ma zwiększyć wartość zasiłków dla osób niepełnosprawnych.

* Autor miniaturki: njaj z FreeDigitalPhotos.net

08, 09, 2014