Categories
Praca i kariera

Specjalista ds kadr i płac

Specjalista ds. kadr i płac zajmuje się ludzkim potencjałem firmy. Do podjęcia pracy w tym zawodzie niezbędne jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, najlepiej na kierunkach: ekonomia, socjologia, zarządzanie lub inne wykształcenie wyższe. Obowiązkowa jest bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i prawa podatkowego.

Specjalista ds. kadr i płac dba nie tylko o wyliczanie wynagrodzeń pracowników, ale także o ich zatrudnienie, rozwój oraz dobrą współpracę. Jest pośrednikiem między ZUS-em i Urzędem Skarbowym. Przygotowuje rozliczenia, raporty i deklaracje. Śledzi wszelkie zmiany w prawie i pilnuje, by było ono przestrzegane. Wprowadza dane programu kadrowo- płacowego obowiązującego w danej firmie. Rozlicza ewidencję czasu pracy, nadgodziny, urlopy i zwolnienia lekarskie. Prowadzi dokumentację kadrową i kontroluje uprawnienia pracownicze niezbędne do wykonywania zawodu. Opracowuje i aktualizuje informacje o potrzebach kadrowych firmy i selekcjonuje kandydatów do pracy. Kontroluje aktualność obowiązkowych badań lekarskich. Uczestniczy w opracowywaniu regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem. Prowadzi sprawy związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Specjalista ds kadr i płac

Do obowiązków specjalisty ds. kadr i płac należy:

– wyliczanie wynagrodzeń (listy płac),

– prowadzenie ewidencji czasu pracy,

– terminowa wypłata wynagrodzeń,

– rozliczanie urlopów,

– rozliczanie nadgodzin,

– prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

– kontakt z ZUS-em i Urzędem Skarbowym- przesyłanie pism, rozliczeń, deklaracji i raportów,

– przygotowywanie wniosków o urlop,

– wprowadzanie zwolnień lekarskich, ich rozliczanie i kontrola,

– prowadzenie rekrutacji,

– sprawdzanie kwalifikacji zawodowych zatrudnianych osób,

– kierowanie nowych pracowników na badania lekarskie,

– kierowanie stałych pracowników na badania okresowe,

– przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,

– wysyłanie pracowników na szkolenia BHP,

– stosowanie procedur związanych z ubieganiem się pracowników o przyznanie świadczeń ZUS,

– ustalanie uprawnień urlopowych,

– przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do ubiegania się o świadczenia emerytalno-rentowe i rehabilitacyjne,

– przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony przeciw pożarowej, ergonomii, ochrony środowiska w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej,

– organizowanie i dostosowywanie stanowiska pracy do wymogów bezpieczeństwa i ergonomii,

– prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

– kontrola prawna zmian warunków zatrudnienia i wynagrodzeń oraz informowanie o tych zmianach pracowników,

– kontrola poprawności dokumentów,

– stałe śledzenie zmian w przepisach prawa podatkowego i prawa pracy,

– ustalanie potrzebnych pracownikom kursów i szkoleń,

– dbanie o dobrą komunikację między zatrudnionymi,

– łagodzenie konfliktów między pracownikami,

– kontrola postępu pracowników, wypełniania przez nich obowiązków i ich rozwoju,

– badanie oczekiwań zatrudnionych w celu zastosowania odpowiednich systemów motywacyjnych,

– zwalnianie pracowników.

Źródło: http://www.praca.fm/specjalista-ds-kadr-i-plac-zakres-obowiazkow/

18, 04, 2019