Categories
Biznes

Ryzykowne luki w polisie OC…

Dużo mówi się o ponad 200 tys. kierowców poruszających się po polskich drogach bez polisy OC oraz konsekwencjach prawnych i finansowych z tym związanych. Okazuje się jednak, że nawet posiadając taką polisę, nie jesteśmy ubezpieczeni od wszystkich zdarzeń, mogących nas spotkać na drodze…

 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której powodujemy wypadek drogowy, w który zaangażowana jest cysterna przewożąca paliwo. W efekcie uszkodzenia cysterny do środowiska przedostaje się szkodliwa substancja, powodując zanieczyszczenie pobliskich gruntów rolnych a jednocześnie kanałem przedostaje się do zbiornika wodnego, zatruwając żyjące tam ryby. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” (Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko) odpowiedzialność za usunięcie konsekwencji środowiskowych ponosi powodujący szkodę, w tym wypadku kierujący samochodem osobowym – czyli my. Oczywiście nie będziemy zobowiązani do zorganizowania usunięcia tych szkód samodzielnie, zostanie nam jednak za to wystawiony rachunek – tłumaczy Wojciech Hartung, Członek Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

 

OC a szkody środowiskowe

W takiej sytuacji, naturalnym pierwszym odruchem, będzie zasłonienie się komunikacyjną polisą OC. Okazuje się jednak, że szkody środowiskowe są z niej wyłączone. Co wtedy? Jeśli samochód którym podróżowaliśmy był samochodem służbowym, a przedsiębiorstwo w którym pracujemy posiada polisę środowiskową, usunięcie szkód zostanie z niej pokryte, pod warunkiem, że takie rozszerzenie znajduje się w polisie OC działalności, co nie jest regułą. Jeśli jednak firma takiej polisy w ogóle nie posiada, pokrycie kosztów spadnie na nią albo, jeśli był to nasz prywatny samochód, będzie leżał po naszej stronie – mówi Wojciech Hartung. Dojść może więc do sytuacji, kiedy firma albo osoba fizyczna, zostanie niespodziewanie obciążona kwotą, której nie będzie w stanie spłacić.

 

Dla firm posiadających rozbudowaną flotę samochodową, odpowiedzią będzie więc wykupienie polisy środowiskowej lub wykupienie stosownej klauzuli do OC działalności. Osoby fizyczne jednak takiej możliwości nie mają i dla nich wyłączenie szkód środowiskowych z zakresu polisy OC, w przypadku wystąpienia takich zdarzeń, stanowić może niemały problem.

 

Inne wyłączenia

Szkody środowiskowe to nie jedyne wyłączenie z polisy komunikacyjnej OC. Istnieją inne sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci nam świadczenia, chociaż wydawać by się mogło, że polisa obejmuje dane zdarzenie. Dlatego bardzo ważne jest, aby przed wykupieniem ubezpieczenia, zapoznać się z wyłączeniami odpowiedzialności. Należy również mieć na uwadze tzw. sumy gwarancyjne, czyli górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela. – Obecnie wynoszą one w Polsce 5 mln euro w przypadku szkód osobowych oraz 1 mln przy szkodach na mieniu. Są to co prawda dość wysokie progi, lecz można wyobrazić sobie sytuacje, w których nawet te sumy mogą nie wystarczyć do pokrycia wszystkich strat. Jest to charakterystyczne dla każdego towarzystwa ubezpieczeniowego, bowiem zakres OC określa odpowiednia ustawa – mówi Przemysław Grabowski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia.

 

Takim zdarzeniem może być spowodowany przez nas poważny wypadek, w którym poszkodowana będzie większa ilość osób, np. w wypadek zaangażowany będzie autokar przewożący dzieci, które niestety w wyniku tego zdarzenia ucierpią – wtedy ta kwota może okazać się niewystarczająca.

 

Nie otrzymamy ochrony OC w przypadku np.:

  • udziału lub przygotowywania się do udziału w zawodach motoryzacyjnych;
  • naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców;
  • gdy pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych;
  • zdarzeń związanych z chorobami zawodowym;
  • wypadków spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa oraz wypadków związanych z umyślnym popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia;
  • roszczeń wynikających z umów z zakresu działalności gospodarczej, w szczególności związanych ze sprzedażą lub pośrednictwem w sprzedaży pojazdów;
  • wypadków związanych z wydarzeniami wojennymi, atakami terrorystycznymi, katastrofami, rozruchami i niepokojami społecznymi, strajkami, szkodami nuklearnymi lub genetycznymi, emisją, wyciekiem lub inną formą przedostania się jakichkolwiek substancji do powietrza, wody lub gruntu.
18, 07, 2013