Categories
Praca i kariera

Promesa zatrudnienia – na czym polega i do czego zobowiązuje

Podczas przeprowadzania procesu rekrutacyjnego pracodawca chce wybrać najlepszego możliwego kandydata. Oczekuje też, że gdy wybór zostanie dokonany, pracownik stawi się na swoim stanowisku pracy w wyznaczonym czasie, a umowa o pracę zostanie podpisana. Pracownik natomiast, kiedy zatrudnienie zostanie mu zaoferowane liczy na to, że rzeczywiście do niego dojdzie. Promesa zatrudnienia jest przedwstępną umową zawieraną pomiędzy pracodawcą a przyszłym pracownikiem. Jest to umowa cywilnoprawna. Zobowiązuje zarówno pracodawcę do zatrudnienia na danym stanowisku, jak i przyszłego pracownika do podjęcia roli zawodowej.

W jakich sytuacjach podpisuje się promesę zatrudnienia?

Bardzo często umowa ta jest zawierana w przypadku, gdy kandydat stara się o pracę za granicą. Inną sytuacją wymagającą zawarcia promesy może być pracownik wciąż znajdujący się w okresie wypowiedzenia u poprzedniego pracodawcy. W ten sposób przyszły pracownik i pracodawca mają pewność, że po zakończeniu okresu wypowiedzenia nowa praca zostanie podjęta zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Czasami promesę zatrudnienia zawiera się też w przypadku, gdy pracownik ma umowę na czas określony, a chce wziąć kredyt na dłuższy okres czasu – pracodawca, który zamierza przedłużyć umowę o pracę może w ten sposób pomóc swojemu pracownikowi mieć podkładkę w banku odnośnie stabilności dochodu.

Podstawa prawna promesy zatrudnienia

Promesę reguluje Kodeks cywilny, a konkretnie artykuły 389 i 390 o umowie przedwstępnej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Mówią o tym, że zawarta umowa powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, a także regulują możliwość żądania odszkodowania w przypadku jej zerwania przez stronę, która dotrzymała umowy od strony zrywającej.

Owymi istotnymi postanowieniami są:

  • dane obu stron umowy,
  • termin zawarcia promesy,
  • miejsce i wymiar czasowy wykonywania obowiązków,
  • wymiar pracy,
  • wysokość wynagrodzenia netto i brutto,
  • a także ewentualne konsekwencje niedotrzymania warunków umowy przez którąś ze stron.

Promesa zatrudnienia jest więc regulowana prawnie i zarówno jej podpisanie, jak i ewentualne niedotrzymanie jej warunków wiążą się z koniecznością wykonania pewnych działań. Zerwanie jej może skutkować koniecznością zapłacenia odszkodowania drugiej stronie. Dlatego bardzo istotne jest wyznaczyć konsekwencje niedotrzymania warunków umowy przez jedną ze stron i określić np. jego wysokość już w treści umowy.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez jedną ze stron warto jest rozpocząć proces ubiegania się o zadośćuczynienie jak najszybciej, żeby roszczenia nie zdążyły się przedawnić. Okres przedawnienia roszczeń wynosi 1 rok.

Czy warto podpisywać promesę?

Promesa zatrudnienia jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem. Jest gwarancją, że żadna ze stron się nie wycofa i praca zostanie podjęta, a umowa o pracę zostanie zawarta w wyznaczonym terminie. Pracownik, który zwalnia się z poprzedniej pracy albo chce spróbować swoich sił poza granicami kraju ma zagwarantowaną pewność, że do zatrudnienia na nowym stanowisku rzeczywiście dojdzie i nie zostanie pozostawiony w sytuacji bez pracy. Pracodawca natomiast przeprowadzając proces rekrutacji jest spokojny, że wybrany przez niego kandydat podejmie się nowych zobowiązań zawodowych. Promesa zatrudnienia pokazuje, że zarówno pracownik, jak i pracodawca poważnie podchodzą do przyszłej współpracy. Podsumowując, jest korzystna dla obu stron, reguluje warunki podjęcia przyszłych zobowiązań zawodowych, daje pewność zatrudnienia pracownikowi oraz gwarantuje pracodawcy, że upatrzony kandydat stawi się do pracy.

04, 08, 2019