Categories
Biznes

Progi podatkowe

Podatków nikt nie lubi, jednak doskonale wiemy, że ich płacenia nie da się ominąć. Każdy kto rozpoczyna pracę, musi je płacić. Wprawdzie nie oznacza to konieczności odprowadzania podatków samodzielnie do US, bowiem w większości są one odprowadzane przez pracodawców, a wypłaca pensja pomniejszana o ich wysokość.

Dlatego zazwyczaj zadajemy sobie jedynie pytanie, jak wiele podatku będziemy musieli zapłacić. Mowa oczywiście o podatku dochodowym, rozliczanym co roku do końca kwietnia.

Wysokość podatku uzależniona jest przede wszystkim od tego, ile zarobimy w roku, który jest rozliczany, biorąc pod uwagę wszystkie dochody. Obecnie w naszym kraju obowiązują dwa progi podatkowe, i taki stan rzeczy trwa od roku 2009.

Pierwszy próg podatkowy to podatek w wysokości 18 % osiągniętego dochodu. Taka stawka jest płacona w momencie, kiedy nasz roczny dochód nie przekroczy określonej wysokości. Te kwoty ulegają zmianie, często co roku, dlatego też należy przed dokonaniem rozliczenia zawsze sprawdzić, jaka stawka obowiązuje. I tak przykładowo za rok 2013 kwota ta wynosiła 85 528 złotych. Jednak to czy ktoś daną kwotę przekroczył, zależy także od sposobu rozliczania się. Na przykład małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie, mogą nie osiągać tego progu pomimo tego, iż jedno z nich osiąga taką granicę dochodu lub też nawet ją przekracza.

Także niektóre czynności, jak darowizna, mogą zmniejszać wysokość dochodu, uzależniającą wysokość skali podatkowej. Zazwyczaj także w sytuacji, gdy ktoś w trakcie roku przekroczył skalę podatkową, i powiadomił o tym fakcie pracodawcę, odprowadza on znacznie wyższą kwotę podatku. Jeżeli tego nie uczynimy, po rozliczeniu może nas czekać niespodzianka w postaci dość dużej kwoty do zapłaty z tytułu przekroczenia progu podatkowego i znacznych różnic pomiędzy podatkami należnymi a pobranymi przez pracodawców.

Przekroczenie kwoty progowej dochodu skutkuje koniecznością odprowadzania podatku w znacznie większej wysokości, bo aż 32 %. Jednak nie oznacza to, iż podatek ten oblicza się od całości dochodu. Opodatkowaniem w takiej skali podlegają jedynie te dochody, które stanowią nadwyżkę nad kwotą progową. I tak na przykładzie roku 2013, jeżeli ktoś osiągnął dochody wyższe niż 85 528 złotych, wówczas dopiero wszelkie dochody powyżej tej kwoty podlegają opodatkowaniu wyższą stawką podatku, zaś dochody do tej kwoty rozlicza się ze stawką podatku 18 %. Oczywiście ewentualne odliczenia zmniejszające dochód niwelują obowiązek płacenia wyższej stawki podatkowej.

Takie progi obowiązują wszystkich płacących podatki, pewną ulgę mają jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Mogą się one bowiem zdecydować na podatek liniowy, i wówczas bez względu na wysokość osiąganego dochodu płacą podatki wysokości 19 %. ( Obszerniej opisane jest to na stronie terazbiznes.pl link do artykułu dla przedsiębiorców )

Należy także pamiętać o tym, iż progi określające stawki podatkowego ulegają zmianom, dlatego na bieżąco należy śledzić zmiany aby wiedzieć, jakie stawki obowiązują w danym roku. Nie jest bowiem określone, o ile ulegną zmianie i czy nastąpi ona w stosunku do lat poprzednich, wpływ na to, ma bowiem bardzo wiele czynników, takich jak na przykład wysokość inflacji.

30, 06, 2014