Categories
Dom

Procedura wypowiedzenia najmu – krok po kroku.

1. Sprawdź umowę najmu mieszkania – Przeczytaj umowę najmu mieszkania, aby dowiedzieć się, jakie warunki i terminy obowiązują w przypadku wypowiedzenia umowy. Zwróć uwagę na okres wypowiedzenia i ewentualne dodatkowe wymagania dotyczące wypowiedzenia.

2. Zgromadź niezbędne dokumenty – Przygotuj dokumenty, które będą niezbędne do wypowiedzenia umowy najmu. Najczęściej będzie to pismo wypowiedzenia, które powinno zawierać Twoje dane osobowe, dane wynajmującego, adres mieszkania, datę wypowiedzenia oraz powód wypowiedzenia.

3. Przygotuj pismo wypowiedzenia – Napisz pismo wypowiedzenia, w którym jasno i precyzyjnie określasz swoją wolę wypowiedzenia umowy najmu. W piśmie wymień wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane osobowe, adres mieszkania, datę wypowiedzenia i powód wypowiedzenia. Upewnij się, że pismo jest zgodne z wymaganiami umowy najmu i przepisami prawa.

wypowiedzenie umowy najmu

4. Dostarcz pismo wypowiedzenia – Dostarcz pismo wypowiedzenia do wynajmującego. Możesz to zrobić osobiście, wysyłając listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wysyłki listem poleconym lub kurierem, zachowaj potwierdzenie nadania jako dowód dostarczenia.

5. Zachowaj potwierdzenie odbioru – Jeśli dostarczyłeś pismo wypowiedzenia osobiście, poproś o potwierdzenie odbioru. Jeśli wysłałeś pismo listem poleconym lub kurierem, zachowaj potwierdzenie nadania oraz potwierdzenie odbioru jako dowód dostarczenia.

6. Zakończ płatności – Po wypowiedzeniu umowy najmu, zakończ regularne płatności czynszu. Upewnij się, że uregulowałeś wszelkie zaległe płatności i rozliczenia z wynajmującym.

7. Przeprowadź przegląd mieszkania – Umów się z wynajmującym na przegląd mieszkania w celu ustalenia ewentualnych napraw lub innych kwestii związanych z zakończeniem najmu. Przygotuj mieszkanie do przekazania, upewniając się, że jest czyste i w dobrym stanie.

8. Zwróć klucze – Po przeglądzie mieszkania, zwróć klucze do mieszkania wynajmującemu. Upewnij się, że otrzymujesz potwierdzenie odbioru kluczy lub dokument potwierdzający zakończenie najmu.

9. Zakończ formalności – Po zakończeniu najmu, upewnij się, że zakończyłeś wszelkie formalności związane z wyprowadzką. Skontaktuj się z dostawcami usług, takimi jak dostawcy energii elektrycznej, gazu, wody itp., aby zawiadomić ich o zakończeniu najmu i uregulować wszelkie zaległe płatności.

 

03, 09, 2023