Categories
Pieniądze

Podatek od wynajmu mieszkania

Każda osoba wynajmująca mieszkanie musi się liczyć z poniesieniem pewnych kosztów na podatek. Do 20 stycznia każdego roku należy powiadomić Urząd Skarbowy o wybranej formie opodatkowania – ryczałcie lub zasadach ogólnych.

W obu przypadkach Urząd Skarbowy powinien także zostać poinformowany o tym, czy przychody z najmu współwłasności małżeńskiej będzie rozliczać jeden z małżonków.

Wybierając opodatkowanie według ogólnej skali podatkowej, płacony przez osobą wynajmującą czynsz można pomniejszyć o koszty opłat ponoszonych we wspólnocie, bądź też u dostawców mediów (jednak tylko wówczas, kiedy wydatek leży po stronie najmującego), koszt ubezpieczenia oraz podatku od nieruchomości, prowizję płaconą przy wynajmie pośrednikowi, jak również koszty remontów, dodatkowego wyposażenia bądź też adaptacji.

Jeżeli mieszkanie zostało zakupione na kredyt, można wówczas od dochodu odliczyć odsetki od spłaty. Lokal można również amortyzować – odpisy amortyzacyjne stanowią zazwyczaj 1, 5 procent jego całej wartości w skali roku. Wszystkie poniesione koszty muszą być odpowiednio udokumentowane, a podatnik sam powinien obliczyć zaliczki i wpłacić je do urzędu skarbowego.

O wynajmie według skali podatkowej nie trzeba informować Urzędu Skarbowego wcześniej – na rozliczenie podatku jest zazwyczaj czas do 30 kwietnia (należy wypełnić PIT-36), a dochody z wynajmu zostają doliczone do tych pochodzących z innych źródeł, co dla lepiej zarabiających osób może oznaczać przekroczenie progu 85 528 zł oraz konieczność zapłacenia 32-procent podatku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych polecić można tym osobom, które nie chcą pilnować terminów rozliczeń oraz gromadzić rachunków. Wynajmujący odprowadza co miesiąc, bądź też raz na kwartał (w zależności od tego, co wybrał i zgłosił w urzędzie) 8, 5 procent pobranego od osoby najmującej czynszu. Od tej sumy nie można jednak odejmować kosztów, ale do przychodów nie trzeba zaliczać czynszu odprowadzanego do wspólnoty ani opłat za media, jeżeli w umowie najmu zostało zawarte, iż te wydatki leżą po stronie najemcy. Ten sposób rozliczenia należy zgłosić w urzędzie skarbowym do 20 bądź 21 stycznia, a jeżeli wynajem rozpoczyna się w trakcie roku – to wówczas do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym po raz pierwszy otrzymało się czynsz od najemcy. Niedotrzymanie tego terminu oznacza konieczność rozliczenia według ogólnej skali podatkowej.

Osoby, które rozliczają się ryczałtowo, są zobowiązane do złożenia PITu-28 do 30 stycznia. Ich dochody z wynajmu nie zostaną doliczone do pozostałych osiągniętych w ubiegłym roku podatkowym. Jeżeli jednak w kolejnym roku wynajmujący zechce kontynuować dotychczasowy sposób rozliczania, nie musi składać dodatkowego oświadczenia.

Zobacz również na rynekpierwotny.com.pl – nieruchomość nabyta przed upływem 5 lat i obowiązki wynikające przy jej sprzedaży.

10, 11, 2013