Categories
Społeczeństwo

Otrzymałem PIT-11, co dalej?

Dnia 28 lutego minął ostateczny termin dostarczenia pracownikom PITa 11. Tysiące Polaków otrzymało ten druk po raz pierwszy w życiu. Wielu z nich zastanawia się co dalej zrobić? Jak rozliczyć się z podatku za pomocą tego druku? Postaramy się dziś rozjaśnić sytuację i pomóc w rozliczeniu PITa za 2013 rok.

Czym jest PIT-11?

Druk PIT-11 to informacja dla podatnika oraz Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podatnika, a także o pobranych składkach na podatek. W PIT-11 pracodawca nie podaje okresu zatrudnienia, tylko jedynie rzeczywistą sumę przychodów objętych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. PIT-11 jest dla pracowników podstawą do rozliczenia formularza PIT-37, a w niektórych przypadkach PIT-36.

Rozliczamy PIT-37

Dla osób, które zatrudnione są na zasadzie umowy o pracę, o dzieło, zlecenie lub w ramach kontraktu menedżerskiego, a jednocześnie nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, nie doliczają przychodów małoletnich, nie rozliczają straty z lat ubiegłych przeznaczony jest druk PIT-37.

Wypełnienie PITa 37 opieramy o informacje zawarte w PIT-11. Najważniejsze jest przepisanie dokładnie łącznej sumy zarobków zapisanych w PIT-11 (lub w kilku PITach 11), a także pobranych składek na podatek dochodowy. Dane te zamieszczamy w części C1 formularza PIT-37. W przypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub małżonką dodatkowo analogicznie wypełniamy część C2.

Jak uwzględnić odliczenia od dochodu i podatku?

Odliczenia od dochodu do jakich mamy prawo zapisujemy w części D. Odliczyć od dochodu możemy: składki na ubezpieczenie zdrowotne, darowizny, ulgę internetową, szkolenie uczniów, ulgę budowlaną, ulgę rehabilitacyjną oraz składki na IKZE. Do skorzystania z powyższych odliczeń wymagane będzie załączenie druku PIT/B do naszego zeznania podatkowego.

Kolejnym etapem jest obliczenie podstawy opodatkowania i wyliczenie podatku. Miejsce na te obliczenia znajduje się w części E. Następnie dopiero możemy przejść do wypełniania części F, w której korzystamy z odliczeń od podatku. Od wyliczonej kwoty możemy odliczyć przede wszystkim ubezpieczenie zdrowotne, ulgę prorodzinną, ulgę abolicyjną oraz stratę z lat poprzednich. Do skorzystania z odliczeń od podatku będziemy musieli posłużyć się załącznikiem PIT/O.

W tym momencie możemy obliczyć rzeczywisty należny podatek.

To wszystko!

Przebrnęliśmy już przez wszystkie główne części formularza PIT-37. Nie było tak ciężko, prawda? Przed nami pozostało jedynie wybrać organizację pożytku publicznego na jaką chcemy oddać 1% podatku oraz wpisać kwotę zaokrągloną w dół do pełnych 50 groszy.

Skorzystaj z programu. Rozliczysz PITa szybciej!

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się programy, które umożliwiają półautomatyczne rozliczenie PITa oraz wysłanie deklaracji przez internet prosto do Urzędu Skarbowego. Taką aplikację możemy znaleźć na doktorpit.pl- http://doktorpit.pl/program-pit.html.

06, 03, 2014