Categories
Pieniądze

Oszczędzanie z ochroną życia w Invest Life Skandia – czy warto?

Obecnie chcąc zadbać o siebie oraz swoich najbliższych wykupujemy ubezpieczenia, które zapewniają nam godne życie w przypadku zachorowania bądź zabezpieczenie finansowe dla naszych bliskich w przypadku naszej śmierci. Jednak suma ubezpieczenia często jest dla nas niewystarczająca, a chcielibyśmy mieć dodatkowe zabezpieczenie. W tym celu odkładamy pieniądze, które po pierwsze z czasem tracą swoją wartość, a po drugie nie zarabiają na siebie.

Idealnym w tym momencie rozwiązaniem będzie więc odpowiednie inwestowanie nimi połączone z ubezpieczeniem na życie. Taką ofertę ma dla nas polisa Invest Life od Skandii.

Inwestycja i ochrona życia

Wykupienie takich polis wiąże się zawsze z lepszymi warunkami niż przy zwykłym ubezpieczeniu na życie. W przypadku polisy Skandii otrzymujemy dodatkowe bonusy, które podnoszą wartość naszego ubezpieczenia oraz mnożą nasze zyski. Jest to bowiem połączenie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Możemy więc, posiadając ochronę życia i zdrowia, jednocześnie oszczędzać pieniądze. Suma ubezpieczenia jest równa przez cały okres trwania umowy oraz zależna od wieku ubezpieczonego oraz wysokości składki regularnej. Maksymalnie można ubezpieczyć się na sumę 240 000 złotych i wybrać przy tym jeden spośród pięciu wariantów, które określają wysokość opłat. Minimalna roczna wpłata to 2400 zł. Wpłaty muszą być regularne, lecz mogą być również wyższe, dzięki możliwości nadpłaty w wysokości minimum 100 zł.

Oferta Skandii jest tu jednak bardzo elastyczna, ponieważ mamy możliwość obniżenia wysokości składki regularnej po 10 latach trwania polisy, a także zmiany częstotliwości opłacania. Również przez pierwsze 10 lat polisy możliwe jest przeksięgowanie środków z części wolnej rachunku na poczet składki regularnej.

Jakie środki wypłaci Skandia?

W przypadku polisy Invest Life Skandia możliwe jest kilka rodzajów wypłaty świadczeń. W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku bliscy otrzymują 100% sumy ubezpieczenia.

Wysokość świadczenia w przypadku częściowego inwalidztwa w wyniku NW wylicza się na podstawie tabeli rodzajów zdarzeń, jaką określają ogólne warunki ubezpieczenia. Wypłacane wtedy jest maksymalnie 100% sumy ubezpieczenia. Możliwa jest także całkowita lub częściowa wypłata środków przez ubezpieczonego. Jest to świadczenie wykupu, które równe jest wartości rachunku, częściowa wypłata z części wolnej w każdym momencie trwania umowy oraz wypłata z części bazowej, dopiero po 10 latach trwania polisy, maksymalnie raz w miesiącu.

Invest Life Skandia oferuje także bonusy za regularne oszczędzanie, które wynoszą nawet 15% do 10 roku trwania polisy oraz aż do 60% po tym okresie.

08, 12, 2014