Categories
Dom

Oszczędne ogrzewanie domu

Okres wiosenno-letni jest idealnym czasem dla zastanowienia się nad stanem systemu grzewczego w naszym domu. Po zimowej eksploatacji często wymaga napraw, udoskonaleń czy wręcz całkowitej wymiany jego elementów. Nie zawsze oczywiście robimy to z przyczyn czysto technicznych, po prostu wielu z nas, zderzając się z bilansem finansowym okresu grzewczego, który w polskich warunkach klimatycznych trwa dość długo, zmuszonych jest do zastanowienia się nie tylko nad zminimalizowaniem tychże kosztów oraz utracie ciepła z instalacji.

Dla wielu gospodarstw domowych równie ważne jak domowy budżet jest troska o środowisko naturalne, szukając optymalnego rozwiązania warto wziąć pod uwagę ekologiczny sposób ogrzewania przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii cieplnej.

Jednym z takich rozwiązań mogą być na przykład pompy ciepła. Choć zainstalowanie jej wiąże się z niemałym nakładem finansowym, niewątpliwie warta jest tej ceny chociażby ze względu na wykorzystywany przez nią rodzaj paliwa. Otóż do wyprodukowania ciepła korzysta z tak zwanych dolnych źródeł energii, jakimi są powietrze, woda i grunt, czyli paliwo ogólnie dostępne, zamieniane przez pompę w ciepło i przekazywane dalej do instalacji centralnego ogrzewania w naszym domu. W procesie produkcji energii grzewczej nie potrzebuje dodatkowego paliwa, przez co nie emituje żadnych spalin więc nie wymaga podłączania do przewodu kominowego ani wentylowania zajmowanego przez nią pomieszczenia.

Podstawowym czynnikiem warunkującym najefektywniejsze zaopatrzenie naszego domu w ciepło przy wykorzystaniu pompy (kiedy się już na nią zdecydujemy), jest zorientowanie się o najbardziej dostępnym na naszym terenie rodzaju dolnego źródła. Znaczenie ma tu wielkość działki, wody gruntowe, panujący klimat i oczywiście, jak przy każdej inwestycji, nasze możliwości finansowe.

Pompa wykorzystująca powietrze – tego rodzaju pompa nie wymaga dużej działki a źródłem ciepła jest nieograniczony dostęp do powietrza. Jest to najprostszy, najtańszy rodzaj pompy i adekwatnie do tego charakteryzuje się niewielką wydajnością cieplną w czasie dużych mrozów. Dobrze jednak sprawdza się jako element wspomagający główny system grzewczy.
Na rynku dostępne są pompy działające w trybie monowalentnym i biwalentnym. Te pierwsze służą do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, drugie współpracują z innym rodzajem ogrzewania.

Pompa wykorzystująca wody gruntowe – wytwarza najwięcej ciepła, potrzebuje jednak odpowiedniej warstwy wodonośnej (ok. 210 litrów na godz. na każdy kilowat mocy grzewczej) o dość wysokiej i trwałej temperaturze zimą. Sprawdza się w domach o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.

Pompa wykorzystująca ciepło z gruntu – najlepsza w naszych warunkach klimatycznych. Na dużej działce montuje się je z kolektorem, tzn. z poziomym wymiennikiem ciepła, na mniejszych z pionowymi sondami, które czerpią ciepło z głębokości kilkudziesięciu metrów.

Wszystkie rodzaje pomp do oddawania ciepła potrzebują instalacji c.o. niskotemperaturowej. Najlepsze tu będzie wodne ogrzewanie podłogowe lub niskotemperaturowe grzejniki.

11, 01, 2013