Categories
Biznes

Omawiamy korektę błędów na fakturze za pomocą noty.

Nota korygująca do faktury to dokument, który służy do poprawienia błędów na wcześniej wystawionej fakturze. Ma na celu uregulowanie nieścisłości w kwocie, ilości, opisie towaru lub usługi, a także w adresach bądź danych kontrahenta.

Jak sporządzić notę korygującą do faktury?

Aby uzupełnić fakturę bądź zmienić nieprawidłowe dane, należy opracować odpowiedni dokument, który powinien być sporządzony w sposób czytelny i zrozumiały. W zależności od rodzaju poprawianego błędu można wybrać jeden z dwóch rodzajów not korygujących:

W przypadku zmiany ilości, jakości lub wartości towarów lub usług, a także ich opisu, a także w danych kontrahenta – należy wykorzystać korygującą fakturę VAT.
W przypadku błędu w obliczeniach kwoty, wynikających z różnic kursów walutowych, konieczne jest zastosowanie korygującej faktury korygującej tylko kwoty.

Co powinna zawierać nota korygująca?

Ważne jest aby nota korygująca do faktury zawierała szereg kluczowych informacji, które są niezbędne dla prawidłowego rozliczenia transakcji handlowej. Są to:

  • Data sporządzenia – zawsze należy podać datę wypełnienia noty korygującej.
  • Numer faktury, którą poprawiamy – koniecznie trzeba podać numer faktury, która zawiera poprawki.
  • Dane poszczególnych ilości, wartości, cen i podatków – w przypadku faktury VAT, trzeba zupełnie poprawić od szczegółów dotyczących towaru lub usługi, poprzez wartość netto/kwotę brutto, a także odnośnik do konkretnych pozycji.
  • Powód zmiany danych – warto podać przyczynę dokonania zmiany danych, np. literówki, błędy w obliczeniach, itd.
  • Dane do faktury korygującej – również muszą znaleźć się na dokumencie zmienianym.

Skuteczne i profesjonalnie sporządzenie noty korygującej jest fundamentalne dla prawidłowego rozliczenia transakcji. Dokument ten musi być dobrze przemyślany, prawidłowo wypełniony i zawierać wszystkie kluczowe informacje dotyczące zmian wprowadzonych na fakturze.

Bibliografia:
„Nota korygująca do faktury – wzór i omówienie” Biznes.it.

25, 06, 2023