Categories
Pieniądze

Od czego zależy oprocentowanie lokaty?

Podstawowym czynnikiem wpływającym na wysokość oprocentowania lokat, wszelkich innych depozytów bankowych i kredytów jest wysokość stóp procentowych ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Zawierając lokaty bankowe długoterminowe o zmiennym oprocentowaniu należy liczyć się przede wszystkim z tym czynnikiem. Z drugiej strony jednak na wysokość oprocentowania składają się i inne elementy, które decydują o konkurencyjności ofert wszystkich banków funkcjonujących w naszym sektorze bankowym.

Wysokość stóp procentowych NBP

Stopy procentowe ogłaszane przez RPP dla naszego banku centralnego (czyli NBP) wpływają na lokaty bankowe następująco:

  • im są wyższe tym wyższe oprocentowanie lokat,
  • gdy stopy procentowe maleją lokaty o zmiennym oprocentowaniu stają się mniej opłacalne.

W przypadku kredytów sytuacja wygląda odwrotnie: niskie stopy procentowe sprzyjają kredytobiorcom, wysokie wprost przeciwnie – oznaczają konieczność ponoszenia wyższych kosztów finansowych z tytułu posiadania kredytu.

Inne czynniki wpływające na oprocentowanie

Wysokość oprocentowania jest swego rodzaju magnesem mającym przyciągnąć do banku klientów. Największe zyski banki czerpią z produktów kredytowych, ale aby mogły udzielać kredytów muszą mieć do dyspozycji spory kapitał obrotowy. Część tego kapitału pokrywana jest z lokat. Jeśli ich wysokość nie jest satysfakcjonująca banki zadłużają się w innych bankach. Z bankowego punktu widzenia korzystniejsze jest zarabianie na klientach stąd też konkurencyjność ofert bankowych stopniowo i systematycznie wzrasta.

Czynnikiem, który wpływa na oprocentowanie pośrednio jest poziom inflacji. Im wyższa inflacja tym mniej opłacalna lokata terminowa ze stałym oprocentowaniem. Podwyższając oprocentowanie, banki przyciągają klientów, ale jednocześnie sygnalizują możliwość wzrostu tempa inflacji. Obniżając oprocentowanie sygnalizują, że rynek finansowy jest stabilny, a spadku wartości pieniądza będącego w obrocie (odkładanego na lokatach) nie powinniśmy się w najbliższym czasie obawiać.

Banki, które dopiero zdobywają jakiś rynek lub walczą na nowym dla siebie terytorium (w nowym sektorze rynku) bardzo często podnoszą oprocentowanie tylko po to, by przyciągnąć jak najwięcej klientów. Z czasem oprocentowanie wywindowane jedynie w celach promocyjnych spada. W ostatnich czasach zaobserwować można sporo takich sytuacji. Dlatego korzystając z ofert „podejrzanie” promocyjnych należy raczej wybierać te, które charakteryzują się stabilnością i warunków (np. lokaty krótkoterminowe o stałym oprocentowaniu).

24, 04, 2013