Categories
Informacje

Obróbki ślusarskie – gdzie znajdą swoje zastosowanie?

Ślusarstwo należy do bardzo starych zawodów, a początkowo ślusarze byli nieodłącznymi kompanami kowali. Oryginalnie zajmowali się przede wszystkim wytwarzaniem zamków do drzwi, kluczy oraz okuć, a także ostrzeniem narzędzi, następnie ich kompetencje rozszerzały się na obróbkę innych przedmiotów metalowych metodą na zimno.

Czym zajmuje się ślusarz?

Obróbka metali na zimno polega na wykańczaniu rozmaitych elementów metalowych za pomocą narzędzi ręcznych oraz prostych maszyn. Obiektem pracy ślusarzy są m.in. narzędzia do obróbki tworzyw sztucznych, sprzęty AGD, ogrodzenia metalowe, a nawet broń biała i zbroje płytowe – wymienia specjalista przedsiębiorstwa GTG-Group. Tworzenie narzędzi i elementów z metalu, a także ich wykańczanie, montaż czy naprawa wymagają doskonałej precyzji, a jednocześnie siły, dlatego pełna mechanizacja tych procesów w dalszym ciągu nie jest możliwa.

Ręczna obróbka ślusarska

Celem ręcznej obróbki wyrobów metalowych jest nadanie przedmiotom ich ostatecznych, pożądanych kształtów i wymiarów, a także poprawa jakości samej ich powierzchni (struktura, wygląd). Obróbka ślusarska często obejmuje także łączenie poszczególnych elementów metalowych, np. przez insertowanie, czy nitowanie.

 

ślusarz

 

Gdzie wykorzystuje się obróbki ślusarskie

Z pracy ślusarzy korzysta się w szeroko rozumianym przemyśle maszynowym, metalowym i budowlanym; wszędzie tam, gdzie nieodzowne jest korzystanie z narzędzi oraz elementów metalowych wysokiej jakości – wyjaśnia ekspert firmy GTG-Group.

Szczególne zapotrzebowanie na usługi z zakresu obróbki ślusarskiej odnotowuje się w rozmaitych przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych, punktach naprawczych i rzemieślniczych, a także zakładach budowy maszyn rolniczych, samochodów oraz urządzeń transportowych. Kolejną gałąź o dużym zapotrzebowaniu na roboty ślusarskie tworzy branża budowlana, a tu przede wszystkim budownictwo przemysłowe, budownictwo urządzeń hutniczych oraz stocznie.

15, 02, 2016