Categories
Zdrowie i samopoczucie

Objawy astygmatyzmu

Wada wzroku, jaką jest astygmatyzm (szczegóły https://www.acuvue.pl/zdrowie-oczu/problemy-ze-wzrokiem/astygmatyzm), występuje u sporej części społeczeństwa, lecz niestety wielu jej posiadaczy nie zdaje sobie sprawy z konieczności jej korygowania. Wynika to w dużej mierze z niewiedzy, gdyż wiele osób nie zna odpowiedzi na pytanie: co to jest astygmatyzm? Tymczasem objawy tego zaburzenia są bardzo charakterystyczne, przez co trudno dokonać błędnej diagnozy. W przypadku występowania astygmatyzmu – znanego także pod nazwą niezborności oka – mamy do czynienia z nieprawidłową pracą soczewki bądź rogówki oka.

Oczy dotknięte astygmatyzmem są stanowczo za szerokie w stosunku do ich wysokości, co przekłada się na zaburzone skupianie obrazu na siatkówce oka. W takiej sytuacji zamiast otrzymywać jeden precyzyjny punkt na siatkówce, oko rejestruje charakterystyczną wydłużoną linię. Taka deformacja symetrii obrotowej oka może być konsekwencją przebytego urazu narządu wzroku bądź też wrodzonym stożkowatym kształtem rogówki. Astygmatyzm występuje w osób obojga płci w każdym wieku i z pewnością należy do grupy zaburzeń wzroku, które są dziedziczone genetycznie. Najbardziej charakterystycznym symptomem astygmatyzmu jest niewyraźne widzenie, połączone z występowaniem dużych zamgleń w polu widzenia. Problemy takie mają miejsce zarówno w przypadku obiektów bardzo oddalonych, jak i tych zlokalizowanych stosunkowo blisko oka. Ponadto osoby z astygmatyzmem zamiast postrzegać chociażby reflektory samochodowe bądź lampki choinkowe jako pojedyncze, precyzyjne punkty, widzą rozmazaną, świetlną smugę.

Objawy astygmatyzmu

 

Do tego dochodzą problemy z wyraźnym widzeniem konturów i krawędzi, które również ulegają rozmazaniu. Bardzo powszechne u osób z astygmatyzmem jest również zaburzone poczucie perspektywy oraz nieprawidłowe widzenie kątów i linii prostych, przez co na przykład powieszenie prosto obrazka na ścianie staje się wyjątkowo trudnym zadaniem. Do klasycznych objawów tego zaburzenia zalicza się także wyjątkowo częste mruganie, które na krótką metę doraźnie poprawia jakość widzenia. Przy astygmatyzmie bardzo powszechne są również długo utrzymujące się, chroniczne bóle głowy. Dobór odpowiednich szkieł korygujących dla osób z astygmatyzmem nie jest sprawą prostą, gdyż zaburzenie to zazwyczaj idzie w parze z daleko- bądź krótkowzrocznością. Do korekcji tego zaburzenia wykorzystywane są specjalistyczne szkła sferyczne z tzw. cylindrami. Zdecydowanie lepsze rezultaty, jeśli chodzi o korekcję astygmatyzmu, można uzyskać zastępując tradycyjne szkła w okularach nowoczesnymi soczewkami kontaktowymi typu cylindrycznego.

10, 01, 2018