Categories
Pieniądze

Nowa ustawa antylichwiarska

Dnia 11 marca 2016 roku weszła w życie nowa ustawa antylichwiarska ograniczająca koszty pożyczek chwilówek oferowanych przez różne firmy pożyczkowe. Do tej pory polskie prawo nie określało kto i komu może udzielać tzw. chwilówek. Powstało dzięki temu wiele firm, które miały na celu w jak najkrótszym czasie oszukać jak najwięcej osób. Później znikały one bezpowrotnie z rynku. Aby wyeliminować takie praktyki ustawodawcy określili minimalny kapitał własny w wysokości 200 000 zł, który nie może dodatkowo pochodzić z pożyczek, emisji obligacji i nieudokumentowanych źródeł. To pierwszy krok ku ograniczeniu powstawania nowych firm pożyczkowych.

Ustawa wprowadza także możliwość sprawowania przez KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) nadzoru nad firmami pożyczkowymi. Komisja może monitorować warunki oferowanych pożyczek, ich koszty, odsetki, opłaty itd. W przypadku wykrycia nieprawidłowości ma prawo zażądać przedstawienia szczegółowej dokumentacji, a w ostatecznym wypadku wszcząć postępowanie sądowe. Na mocy nowej ustawy pożyczkodawca utrudniający przebieg takiego postępowania może liczyć na karę rzędu nawet 5000 000 zł.

Poprawki ograniczają przede wszystkim koszty pożyczki – te związane z jej udzieleniem oraz opłaty naliczane za przedłużanie terminu spłaty. Do tej pory pożyczkodawca ustalał te kwoty sam, według własnego uznania. Powodowało to zjawisko ogromnego zróżnicowania kosztów pożyczki o takiej samej wysokości  pomiędzy poszczególnymi firmami pożyczkowymi. Brak regulacji prawnej doprowadził do sytuacji, gdzie pożyczkodawcy ustalali opłaty nieadekwatne do wysokości pożyczki chwilówki.

Nowa ustawa antylichwiarska wprowadza takie same zasady, które obowiązują wszystkich pożyczkodawców. Koszty pożyczki (pozaodsetkowe) nie mogą być większe niż 25% kwoty pożyczonej gotówki oraz 30% tej kwoty w skali całego roku. Obejmuje to zarówno prowizję, jak i inne opłaty. Kolejną istotną zmianą jest uregulowanie opłat karnych dla klientów za spóźnianie się ze spłatą. Do tej pory często pożyczkodawcy narzucali wysokie opłaty za monity upominawcze (nawet rzędu kilkuset złotych). Na mocy nowej ustawy wysokość tej opłaty nie będzie mogła być wyższa niż 6-krotność stopy lombardowej NBP (obecnie 15%). Windykacja stanie się więc dużo mniej opłacalna. Łączne koszty pożyczki chwilówki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty pożyczki. Warto zaznaczyć, iż limity te nie dotyczą kart kredytowych oraz debetów uruchamianych w kontach bankowych. Od teraz ograniczona została również liczba pożyczek, które pożyczkobiorca możne zaciągnąć w ciągu roku (do 3 – co 120 dni).

11, 03, 2016