Categories
Informacje

Norma ISO 22000- co to takiego?

Świadomość konsumentów wzrasta z każdym dniem. Coraz więcej osób zwraca dużą uwagę na jakość kupowanej żywności oraz sprawdza czy jej producenci są godni zaufania.

Wobec takiego stanu rzeczy wiele firm z branży spożywczej decyduje się na certyfikację systemu BRC, IFS czy ISO 22000. Posiadanie takich dokumentów jest dla klientów czytelnym znakiem, że ich produkty są bezpieczne dla zdrowia.

Czego dotyczy norma ISO 22000?

Jest to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem żywności. „System zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji łańcucha żywnościowego” to jej pełna nazwa. Jej regulacje łączą zasady sytemu HACCP, GHP i GMP. Znajdziemy w niej również zapisy odnoszące się do systemu zarządzania jakością. W normie ISO 22000 znajdziemy przede wszystkim wytyczne dotyczące zakresu odpowiedzialności kierownictwa, zarządzania zasobami oraz planowania i realizacji bezpiecznych wyrobów. Bardzo ważną częścią normy jest walidacja, weryfikacja oraz doskonalenie systemu. Więcej o tej normie można dowiedzieć się na stronie: http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/certyfikacja-iso22000

Jak otrzymać certyfikat ISO 2200?

certyfikat-iso-22000

 

Wiele firm z łańcucha żywnościowego działa w oparciu o różne standardy. Przykładem może być IFS lub BRC, czy Codex Alimentarius. Posiadając te systemy łatwo można dostosować procesy zachodzące w organizacji również do wymagań ISO 22000. Aby uzyskać certyfikat konieczne będzie zmodyfikowanie działań w pewnych obszarach, np. komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, walidacji środków nadzoru zagrożeń. Niezbędne będzie również udokumentowanie programów wstępnych i operacyjnych programów wstępnych. Po dostosowaniu wszystkich procedur konieczne jest oczywiście przystąpienie do audytu certyfikacyjnego. W raporcie firma otrzymuje informację, które obszary wymagają jeszcze poprawy. Jeśli wynik audytu jest pozytywny, to jednostka otrzymuje certyfikat ISO 22000.

27, 07, 2016