Categories
Praca i kariera

Nauka w las nie idzie

Stałe doskonalenie umiejętności pracowników to gwarancja rozwoju firmy. Polski rynek usług szkoleniowych oferuje szeroki zakres różnorodnych kursów.

Jedną z najbardziej popularnych w ostatnich latach dziedzin w zakresie doskonalenia pracowników są szkolenia dla firm związane z zarządzaniem personelem. Pozyskanie skutecznej i zweryfikowanej wiedzy oraz umiejętności pozwala w każdym przedsiębiorstwie stosunkowo szybko podnieść wydajność pracy oraz zmotywować pracowników do wspólnych działań na rzecz rozwoju firmy.

Jak zarządzać grupą

Niezwykle ważnym zagadnieniem w działalności firmy jest umiejętność zarządzania zespołem. Oczywiście, w zależności od kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa może ono przybierać różnorodną formę: od klasycznego ujęcia stawiającego na racjonalność i kontrolę po koncepcję zarządzania opartą o wybitnego lidera.

Kwestie zarządzania grupą odnoszą się do szeregu elementów, których celem jest osiągnięcie maksymalnego sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa.

Kierowania niestabilnym organizmem – jakim jest zbiór jednostek – można się nauczyć. Warto jednak pamiętać, że wszystkie umiejętności interpersonalne powinno się systematycznie doszkalać, aby w ten sposób wyrugować stale pojawiające się nowe elementy dysfunkcyjne destabilizujące skuteczne współdziałanie w grupie.  

Szkolenia związane z zarządzaniem zespołem pozwalają nauczyć się jak w sposób usystematyzowany i skuteczny kierować grupą osób.  Odpowiednio dobrane szkolenia dla firm z zakresu zarządzania zespołem może zasadniczo poprawić funkcjonowanie grupy oraz zwiększyć jej skuteczność działania. Warto, aby pracodawcy na szkolenia z zarządzania zespołem kierowali nie tylko do menedżerów najwyższego stopnia, ale także tych, którzy swym zasięgiem obejmują jedynie kilku do kilkunastu pracowników. W ten sposób efektywnie i szybko poprawiona zostanie funkcjonalność całego przedsiębiorstwa.

Od rekrutacji po controlling personalny

Na właściwe zarządzanie personelem składa się szereg czynników, które w sumie gwarantują sukces w zakresie tworzenia i kierowania grupą realizującą w sposób skuteczny założenia przedsiębiorstwa. Stąd też szkolenie z zakresu zarządzania zespołem zazwyczaj dotyczy jednego z szeregu zagadnień i odnosi się do rekrutacji, motywowania pracowników, zarządzania kompetencjami, controllingu personalnego, oceny potencjału, budowania i realizacji strategii HR, zarządzanie talentami, komunikacją wewnętrzną czy opisaniem poszczególnych stanowisk pracy.

Rekrutacja na szkolenia jest prowadzona przez największe i najbardziej znane firmy coachingowe – takie na przykład jak hprgroup.pl,  w dwojaki sposób. Z jednej strony świadomi pracodawcy sami organizują w ramach swoich firm szkolenia zamknięte. W takim wypadku program szkolenia dostosowany jest literalnie do potrzeb danego przedsiębiorstwa i może kłaść nacisk na jeden z wielu elementów zarządzania zespołem. Z drugiej strony organizowane są także szkolenia otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób. Ten drugi rodzaj szkoleń zazwyczaj ma charakter bardziej ogólny, chociaż profesjonalni trenerzy często podają rozwiązania do jednostkowych sytuacji zgłoszonych przez uczestników. 

04, 02, 2015