Categories
Dom

Na czym polega i w jakim celu stosuje się gięcie blach?

Dzisiejszy przemysł jest oparty o wyroby blaszane. Jednak aby nadać im odpowiedni kształt, konieczny jest wykonanie procesu gięcia. Wykonuje się go w zakładach za pomocą specjalistycznych pras.

Z definicyjnego punktu widzenia gięcie to proces kształtowania przedmiotów z blach, prętów, kształtowników, drutów oraz rur, które polegają na trwałym odkształceniu materiału pod wpływem momentu zginającego, jednak bez naruszenia jego spójności. W czynności tej zostaje zachowana prostoliniowość tworzących, zmiana krzywizny kształtowanego materiału zachodzi w jego płaszczyźnie. Jak mówią fachowcy z grupy gtg-group.pl – gięcie może być realizowane na zimno jak i na gorąco. Biorąc pod uwagę stosowany do kształtowania elementów typ maszyn wyróżnia się trzy podstawowe metody gięcia. Jest to gięcie na prasach, za pomocą walców oraz za pomocą przeciągania.

Najczęściej stosowanym sposobem kształtowania wyrobów giętych jest ich gięcie na prasach. Metoda przeciągania pomaga w wytwarzaniu różnego rodzaju rur oraz kształtowników z taśm i pasków blachy. Natomiast gięcie za pomocą walców służy do produkcji rur ze szwem, płaszczy zbiorników wytwarzanych z blach o różnej grubości i szerokim zakresie wymiarów. Ten sposób gięcia znalazł zastosowanie przy prostowaniu blach, taśm, drutów oraz prętów.

Samo gięcie można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od operacji oraz zabiegów. Będzie to zatem wyginanie, zaginanie, zwijanie, zawijanie, profilowanie, skręcanie i prostowanie.

cięcie blachy

 

Za pomocą pras dokonuje się operacji wyginania, zaginania, zwijania oraz profilowania. Zwijanie przeprowadza się na zwijarkach między trzema rolkami lub przez owijanie na obracającym się bębnie. Profilowanie realizowane jest metodą walcowania wzdłużnego między dwoma walcami. Skręcanie natomiast dokonywane jest na skręcarce lubi przy wykorzystaniu specjalnej rolki skręcającej. Prostowanie przeprowadzić można za pomocą pras bądź z wykorzystaniem układu walców. Przy gięciu na prasach otrzymać możemy nie tylko określone elementy, ale długie kształtowniki o złożonych przekrojach poprzecznych. Fachowcy z gtg-group.pl twierdzą, ze do ich produkcji konieczne jest wykorzystanie specjalnych pras, które w zawodowej nomenklaturze nazywa się krawędziowymi. Dają one możliwość gięcia kształtowników o długości dochodzącej nawet do kilku metrów.

Proces gięcia charakteryzuje się trzeba fazami. Jest to gięcie sprężyste, plastyczne oraz dotłaczanie.

Pamiętać trzeba, że w czasie gięcia następuje najczęściej zmiana kształtu przekroju poprzecznego elementu giętego. Spowodowane jest to zwiększaniem się wymiarów poprzecznych warstw ściskanych oraz zmniejszaniem się wymiarów warstw rozciąganych. Zmiany te uwidaczniają się szczególnie przy pracach na elementach cienkościennych. Detale tego rodzaju, które poddaje się ściskaniu, mogą również ulec miejscowemu wyboczeniu, co w konsekwencji prowadzi do fałdowania. Aby tego uniknąć w giętym elemencie wywołuje się dodatkowe duże naprężenia rozciągające, których zadaniem jest zmniejszeni wartości naprężeń w strefie ściskanej. Kolejnym niebezpieczeństwem związanym z procesem gięcia jest pękanie. Następuje ono przy krytycznej wartości promienia gięcia, dla której to zostanie naruszona spójność materiału.

 

11, 08, 2015