Categories
Pieniądze

Kredyt hipoteczny – definicja

Kredytu hipotecznego udziela bank na sfinansowanie budowy czy remontu, bądź zakupu nieruchomości przez osobę fizyczną. To kredyt długoterminowy, a jego spłata jest zabezpieczona hipoteką co oznacza, iż ustanowiona jest na rzecz banku, który udziela tegoż kredytu na prawie użytkowania wieczystego czy też na prawie własności tej nieruchomości, ale położonej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Do głównego zabezpieczenia kredytu, którym jest hipoteka, dochodzą również różnego rodzaju formy tymczasowego zabezpieczenia, które są w użytku do czasu wyznaczenia hipoteki, z reguły są to: ubezpieczenie kredytu, weksel, różne poręczenia np. osoby trzeciej, która posiada zdolność kredytową czy też blokady środków na koncie (lokata).

W przypadku, gdy kredytobiorca sprzeda nieruchomość, bank ma prawo dalej rościć sobie prawo od każdej osoby, która będzie właścicielem tejże nieruchomości, co oznacza, że hipoteka związana jest nie z kredytobiorca, a właśnie z tą nieruchomością. Natomiast przy nie wypłacalności kredytobiorcy, bank będzie mógł pierwszy ściągnąć środki od innych wierzyciele. Wyjątkiem od tej sytuacji jest ściągnięcie wpierw alimentów czy też zobowiązań z tytułu Skarbu Państwa tj. podatków lub składek na ZUS.

Kredyt hipoteczny jest związany z różnymi kosztami, a są nimi:

  • Prowizje bankowe,
  • Wyznaczenie hipoteki tj. wpis do księgi wieczystej, która prowadzona jest przez sąd,
  • Koszty za notariusza,
  • Założenie księgi wieczystej, jeśli nieruchomość jej nie posiada, bądź wydzielenie odrębnego pomieszczenia w nieruchomości,
  • Ubezpieczenie na rzecz losowych zdarzeń wraz z cesją praw z polisy na bank który udziela tegoż kredytu (jest niezbędna przez cały okres kredytowania, inaczej niż w przypadku ubezpieczenia kredytu, które trwa do momentu ustalenia hipoteki),
  • Ubezpieczenie na życie wraz z cesją praw na rzecz banku, które coraz częściej ją stosują.

 

Na wysokość udzielonego kredytu hipotecznego ma nie tylko wpływ wartość nieruchomości, ale przede wszystkim zdolność kredytowa danego kredytobiorcy, a na zdolność kredytową mają wpływ uzyskiwane dochody, wiek kredytobiorcy, zawód w którym pracuje, spłacone ale i spłacane kredyty, salda kart kredytowych oraz kart debetowych itp. Wszystkie te czynniki bank bierze pod uwagę, aby ocenić czy będziemy rzetelnie spłacać comiesięczne raty kredytu.

Ubiegając się o kredyt hipoteczny należy zatem zwrócić uwagę na pewne istotne aspekty np. czy często może zmienić się oprocentowanie, jakie są sposoby spłaty kredytu (raty równe czy malejące). Warto również dowiedzieć się czy jest możliwa wcześniejsza spłata kredytu i na jakich warunkach. Ostatnim aspektem jest wkład własny, im większy wkład, tym dostaniemy korzystniejsze warunki kredytu, a co za tym idzie i oprocentowanie.

Więcej informacji z rynku nieruchomości na https://www.rynekpierwotny.com.pl/

18, 06, 2018