Categories
Biznes

Korzyści związane z wykorzystywaniem nowoczesnych systemów zakupowych

Obecnie na platformach zakupowych polskie przedsiębiorstwa przeprowadzają kilkadziesiąt tysięcy postępowań rocznie, a eksperci przewidują, że w najbliższych latach rynek ten dynamicznie wzrośnie. Rozwój ten związany jest z korzyściami wynikającymi z używania platform zakupowych przez firmy. Bez wątpienia do najważniejszych należą oszczędność czasu, pieniędzy, a także przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji.

Realne obniżenie kosztów
Korzystanie przez firmy z platform zakupowych i przetargowych to szansa na znaczne obniżenie kosztów związanych za całym postępowaniem przetargowym, począwszy od stworzenia zapytanie ofertowego, poprzez zbieranie ofert, kontrolę dokumentów, do wyboru najkorzystniejszej oferty i wszystkich czynności związanych z nawiązaniem współpracy z danym dostawcą konkretnego produktu lub usługi. Obecnie firmy poszukują oszczędności w każdym obszarze swojej działalności, dlatego bardzo duży nacisk położono na oszczędności w zakupach, szczególnie w firmach, w których stanowią one istotny udział w strukturze kosztów. Całkowite wdrożenie systemu zakupowego kosztuje około kilkudziesięciu tysięcy rocznie i generuje około 7-8% oszczędności względem tradycyjnych form zakupów, dlatego na wdrożenie specjalistycznych systemów zakupowych mogły pozwolić sobie dotychczas korporacje. Wraz z rozwojem rynku IT i Internetu coraz popularniejsze stały się platformy zakupowe on-line (takie jak www.sourcingsolutins.pl), które dzięki przystępnej cenie skierowane są zarówno do dużych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki takim platformom można osiągnąć nie tylko niższe ceny danych produktów, ale dzięki automatyzacji poszczególnych etapów postępowań można znacznie obniżyć koszty obsługi procesów zakupowych.

Przejrzystość
W platformach zakupowych obowiązują jasne i przejrzyste reguły, które są identyczne dla wszystkich dostawców i wykonawców. Dzięki temu wykluczone zostają podejrzenia o nieprawidłowości związane z organizacją przetargów.

Wsparcie dla zarządzania
Przeprowadzanie procesów zakupowych za pośrednictwem platform zakupowych pozwala na precyzyjne przypisanie odpowiedzialności na danych etapach do poszczególnych osób, a także pełną transparentność działań. Systemy i platformy zakupowe wspierają całość procesu począwszy od planowania potrzeb zakupowych, poprzez wybór dostawców, do zarządzania umową i bazą dostawców. Szybki i łatwy dostęp do informacji dotyczących procesu zakupowego umożliwia efektywny nadzór nad pracownikami działu zakupów.

Organizacja pracy działów zakupów
Poprzez możliwość zdefiniowania precyzyjnych ścieżek decyzyjnych pozwala na przypisanie zadań konkretnym osobom, dzięki czemu można precyzyjnie odtworzyć proces akceptacji poszczególnych dokumentów znajdujących się w systemie. Inną korzyścią jest fakt, że wszystkie dokumenty znajdują się w jednym miejscu, w formie elektronicznej, co pozwala uniknąć przeglądania dużej ilości papierowej dokumentacji. Bezdyskusyjnym plusem systemów zakupowych jest fakt, że porządkują całość dokumentów przetargowych.

Gotowa baza dostawców
Firmy korzystające z platform zakupowych mają dostęp do gotowej i stale uaktualnianej bazy dostawców. Dzięki temu specjaliści ds. zakupów mogą bez problemu dotrzeć do potencjalnych dostawców i wybrać najlepszą ofertę.
Platformy i systemy zakupowe cieszą się coraz większą popularnością wśród firm, które dążą do coraz większej optymalizacji swoich procesów zakupowych. Jest to o tyle ważne, że kryzys dotknął niemal wszystkie branże gospodarki. Zatem ważne jest zapewnienie maksymalnej efektywności każdego z etapów procesów biznesowych.

Platformy zakupowe to szansa dla firm, w których zakupy stanowią istotną część kosztów. Rozwiązaniem, które zostało stworzone w celu optymalizacji procesu zakupowego jest Sourcingsolutions.pl, za pośrednictwem którego można przeprowadzać przetargi opiewające na miliony, jak również dokonywać zakupy biurowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sourcingsolutions.pl powstał w ramach projektu „Stworzenie internetowego serwisu obsługi procesu zapytań ofertowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

03, 04, 2013