Categories
Moto

Jakie zniszczenia po wypadku pokrywa ubezpieczenie auta?

Brawura i zbyt duża prędkość, niedostosowanie się do warunków panujących na drodze, ignorowanie znaków drogowych – to najczęstsze przyczyny wypadków na drogach. Chociaż niektóre zbierają żniwo w postaci ofiar śmiertelnych, na szczęście dużo więcej odnotowywanych zdarzeń to stłuczki pojazdów. Dla kierowców oznacza to jedno – konieczność dokonania naprawy auta. Kiedy można skorzystać z ubezpieczenia komunikacyjnego?

Ubezpieczenie auta to rozwiązanie, dzięki któremu można uchronić się przed finansowymi skutkami wypadków drogowych. Jeśli doszło do zniszczenia pojazdu, ubezpieczyciel dokonuje szacunków i wypłaca odszkodowanie pozwalające na sfinansowanie naprawy.

Ubezpieczenie OC pozwoli naprawić tylko samochód poszkodowanego

Wszystkie samochody posiadają (a przynajmniej powinny posiadać) ubezpieczenie OC – polisę obligatoryjną, regulowaną ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Warto jednak mieć świadomość, że takie ubezpieczenie auta pozwala na sfinansowanie kosztów naprawy pojazdu osoby poszkodowanej. Sprawca, który na skutek kolizji uszkodził swój samochód, nie będzie mógł domagać się od ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania w ramach polisy OC.

Jakie szkody pozwala naprawić ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie auta AC to polisa rozszerzająca zakres ochrony ubezpieczeniowej o zdarzenia dotyczące bezpośrednio ubezpieczonego pojazdu. Oznacza to możliwość uzyskania odszkodowania, gdy zniszczenia obejmą samochód sprawcy.

Posiadając ubezpieczenie AC, można liczyć na wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela, gdy dojdzie do wielu różnych zdarzeń drogowych skutkujących zniszczeniem pojazdu.

  • Uszkodzenie pojazdu na skutek kolizji z własnej winy

Jeśli doszło do wypadku, którego sprawcą był kierowca poruszający się pojazdem z wykupionym AC, wszelkie uszkodzenia auta można pokryć z tej właśnie polisy.

Naprawa może dotyczyć takich zniszczeń jak m.in.:

  • o wgniecenie karoserii,
  • o zarysowanie karoserii,
  • o zerwanie błotnika,
  • o zbicie reflektorów.

Naprawy będą obejmować również sytuacje, do których doszło chociażby podczas parkowania (np. kierowca nie zauważył słupka) czy stłuczki spowodowanej wymuszeniem pierwszeństwa.

  • Uszkodzenie pojazdu na skutek aktów wandalizmu

Samochód może zostać uszkodzony pod wpływem działania wandali. Zniszczona karoseria, wgniecenia, a nawet podpalenie – to zdarzenia pozwalające na ubieganie się o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

  • Uszkodzenie pojazdu na skutek działania czynników atmosferycznych

Posiadając nieobowiązkowe ubezpieczenie auta, można liczyć na odszkodowanie w razie zniszczeń spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych. Zalanie pojazdu na skutek powodzi, wgnieciona karoseria kulkami gradu – to najczęstsze sytuacje pozwalające na wypłatę odszkodowania.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Chociaż ubezpieczenie auta daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie, w niektórych przypadkach ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty.

Dotyczy to m.in. sytuacji, w których:

  • do uszkodzenia pojazdu doszło pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
  • uszkodzenie pojazdu zostało spowodowane przez kierowcę nieposiadającego uprawnień,
  • wartość szkody jest niższa niż franszyza integralna.

Przed złożeniem wniosku o wypłatę odszkodowania warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy, by uniknąć rozczarowania spowodowanego odmowną decyzją ubezpieczyciela.

16, 03, 2017