Categories
Technologie

Informacja w mieście

W społeczeństwie informacyjnym nie ma nic cenniejszego niż informacja. To ona kształtuje wszelkie dziedziny i kierunki funkcjonowania. Podstawą życia społecznego, ale i jednostki jest umiejętność przekazu, odbioru, jak i interpretacji informacji. Czy istnieją sposoby, aby usprawnić ten proces? I czy można sprawić, aby istotna informacja nie zaginęła w mieście?

Informacja jest obecnie podstawowym, a jednocześnie niezwykle cennym i pożądanym dobrem. Ludzie od zarania dziejów usprawniali proces dzielenia się nią. Idealnym przykładem takiej sytuacji są miasta, gdzie podstawowymi elementami małej architektury są tablice z nazwami ulic, tablice z informacjami dla pieszych i kierowców, witacze, tablice w urzędach czy zabytkach, a także wiele innych.

Czasem warto spojrzeć na miasto z perspektywy obserwatora, aby dostrzec jak istotne są jego elementy. Zwłaszcza te, które wydają się naturalne i oczywiste.

Gabloty

Telewizja, radio, prasa czy Internet nie są jedynymi nośnikami informacji. Stały przekaz ważnych komunikatów umożliwiają gabloty. To właśnie na ich powierzchni umieszczane są komunikaty, istotne obwieszczenia, ważne informacje na przykład odnośnie: godzin pracy urzędów, wydarzeń kulturalnych czy sportowych.

Tablice informacyjne

Tablice informacyjne spełniają niezwykle istotną funkcję. Ze względu na specyficzny charakter, ich głównym miejscem przeznaczenia są budynki instytucji publicznych. Godziny przyjęć petentów, aktualne informacje lub wzory dokumentów – chyba nikt z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie, że mogłyby zniknąć ze ścian urzędów.  Tablice są niezwykle prostym rozwiązaniem, które znacząco wpływa na poprawę i usprawnienie procesu przekazu informacji.

Słupy ogłoszeniowe

Słupy ogłoszeniowe występują w każdej miejscowości. Ich główną zaletą jest możliwość dotarcia z komunikatem do szerokiej grupy odbiorców. Umożliwiają zatem szybki, a jednocześnie skuteczny przepływ informacji. Ważne, aby były one dobrane tak, by stylistycznie stanowić integralną część otoczenia.

Dlaczego mała architektura?

Informacja w przestrzeni miejskiej to coś więcej niż sam przekaz. Jej oprawa w postaci gablot, tablic czy słupów ogłoszeniowych potrafi (wraz z innymi elementami małej architektury) stanowić spójną stylistycznie, estetyczną całość będącą wizytówką miasta. Nie ma miejscowości, która nie potrzebowałaby jednolitego systemu umożliwiającego przekaz, a także dostęp do informacji  – mówi przedstawiciel firmy KOMSERWIS Sp. z o.o..

09, 06, 2014