Categories
Pieniądze

HDI – wskaźnik mierzący poziom życia

Często porównując poziom życia w różnych krajach pierwszym wskaźnikiem, który przychodzi nam na myśl jest PKB . Oczywiście, aby porównanie było jak najlepsze sięgamy po PKB per capita wyrażony siłą nabywczą danej waluty. Jest to nie najgorszy sposób, jednak nie pokazuje on wielu kluczowych czynników mających wspływ na poziom życia

jak na przykład jakość edukacji, dostęp do służby zdrowia, przewidywana długość życia, śmiertelność wśród noworodków. Każdy zgodzi się, że na jakość życia wpływa nie tylko to ile zarabiamy, ale także to jak i gdzie żyjemy. Czy zadowalałyby cię wysokie zarobki, jeśli mieszkałbyś w slumsach, najbliższa szkoła znajdowała by się 50 km dalej, a służba zdrowia nie istniała?

W celu lepszego określenia poziomu życia w danym kraju z pomocą nadchodzi nam wskaźnik HDI (Human Development Index, czyli Wskaźnik Rozwoju Społecznego). HDI obliczane i publikowane jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych od 1993 roku. Wskaźnik przez lata był wielokrotnie modyfikowany, jego obecna wersja powstała w 2010 roku i zawiera w sobie takie czynniki jak: oczekiwana długość życia, średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych, oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia, dochód narodowy per capita w USD liczony według parytetu nabywczego waluty.

Ostatnie badanie wskaźnika HDI pochodzi z 2010 roku. W rankingu znalazło się 169 państw – 168 członków ONZ oraz Hongkong. 24 państwa wchodzące w skład ONZ nie zostały uwzględnione, ponieważ nie dostarczyły odpowiednich danych.

W raporcie państwa zostały podzielone na cztery grupy: państwa bardzo wysoko rozwinięte (pierwsze 42 państwa), państwa wysoko rozwinięte (miejsca 43-85), państwa średnio rozwinięte (86-127) oraz państwa słabo rozwinięte (128-169).

Od wielu lat czołowe miejsca w rankingu zajmują takie państwa jak Norwegia, Kanada, Australia, Stany Zjednoczone, Irlandia czy Holandia. Na drugim końcu rankingu znajdują się Zimbabwe, Demokratyczna Republika Konga, Niger, Burundi oraz Mozambik.

Spoglądając na mapę wyraźnie widać, że najwyżej rozwinięte kraje znajdują się w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i w Australii oraz Oceanii. Najsłabiej rozwinięte kraje znajdują się w Afryce (szczególnie w środkowej jej części).

Polska zajmuje obecnie 41 pozycję. Nasze miejsce oscyluje w granicach państw bardzo wysoko rozwiniętych, a państw wysoko rozwiniętych.

20, 12, 2012