Categories
Technologie

Gdzie można wypożyczyć aparaturę pomiarową?

Profesjonalna aparatura pomiarowa jest bardzo ważna w zastosowaniu w zawodach sportowych. W każdej ze szkół co jakiś czas odbywają się takie właśnie zawody czy olimpiady. Zdarzają się także igrzyska międzyszkolne. Warto wtedy wyposażyć się w odpowiednią aparaturę pomiarową, aby pomiary były nie tylko profesjonalne, ale również adekwatne do stanu faktycznego.

Również studenci mogą zorganizować tego typu zawody. Będzie to dla nich nie tylko forma rozrywki. ale także w efekcie końcowym mogą przyswoić wiele cennych informacji z zakresu fizyki własnego ciała.

W tym celu warto w firmie ects.pl wypożyczyć urządzenie, które nosi tajemniczą nazwę Motion Capture System. Jest to sprzęt, który jest przeznaczony do analizy w 3D ruchu człowieka w jego rzeczywistym czasie. Stosowana jest np. w aplikacjach wojskowych, w medycynie, rehabilitacji, ale także i może przede wszystkim w sporcie.

W medycynie wykorzystywane są systemy GaitLab, analizujące chód człowieka, co umożliwia przede wszystkim poprawność ruchu na zasadzie danych statystycznych. Jeśli natomiast chodzi o oprogramowanie do analizy ruchu kręgosłupa. Szczególne zastosowanie ma w medycynie i branży rehabilitacyjnej.

Natomiast oprogramowanie AS203 stosowane jest najczęściej, gdy analizujemy ruch człowieka, który biegnie przed siebie. Mamy wtedy dokładny pomiar każdego wykonanego ruchu, przemieszczenia się i prędkości, jakie człowiek wykonuje, jak również przyspieszenia liniowego i kątowego.

Dzięki oprogramowaniu AS203 mamy możliwość dokonania wszystkich możliwych pomiarów, nie zaburzając pracy uczestnika zawodów. Analiza ruchu w tym przypadku odbywa się dzięki wizyjnemu rozmieszczeniu markerów na całym ciele. Każdy ze znaczników ma swoje własne, unikatowo przypisane ID, z którego pomocą przesyła informacje o swoim aktualnym stanie i położeniu. Kamery odbierają i rejestrują sygnał wysyłany w podczerwieni i w ten sposób ciągle i stale rejestrują obecne położenie markera.

 

pomiary

Dzięki niepowtarzalnemu ID każdego z wyznaczonych markerów, nawet gdy schowa się on przez chwilę poza pole widzenia kamery, wcale nie przerywa jego pracy ani także pracy systemu. W jego skład może wchodzić nawet do kilkudziesięciu znaczników, które nie tylko zwiększają dokładność odwzorowania danego ruchu, ale również kilka systemów kamer, które powiększają analizowaną przez nas, wybraną przestrzeń.

System Motion Capture można bez problemów połączyć z urządzeniami przeznaczonymi do elektromiografii, jak również z urządzeniami do pomiaru i nacisku stopy na podłoże typu np. Force Plate.

Wykorzystywane jest ono w szczegółowych pomiarach rozkładu masy oraz przenoszenia ciężaru z nogi na nogę podczas aktywności sportowej, jaką jest np. bieganie. Umożliwia analizę sił nacisku zarówno na jednej, jak i trzech osiach.

Swoje zastosowanie ten system będzie miał nie tylko podczas biegów, ale również podczas zadań lekkoatletycznych, czyli np. przy skoku o przez tyczkę. Człowiek uprawiający tego typu sport jest szczególnie dobrym przypadkiem do wykonywania tego typu pomiarów. Ciało jego zmienia niejednokrotnie swoją pozycję. Wszelkiego rodzaju zmiany, mogą mieć bardzo ładne odwzorowanie podczas wykonywania analizy ruchu w przestrzeni.

Równie dobrze byłoby to widoczne np. podczas skoków narciarskich. Układ ciała jak również osiągana wtedy prędkość byłaby jednym z kluczowych pomiarów dla Systemu Motion Capture, gdyż dodatkowo oprócz osiągania przez człowieka dużej prędkości, możemy zbadać siłę nacisku przy lądowaniu.

Podobnie będzie także przy skoku w dal. Początkowe pomiary będą pomiarami prędkości, a końcowe – siły nacisku stopy na, w tym przypadku, dosyć miękkie podłoże.

Warto zatem skorzystać z usług firmy ects.pl, żeby sprawdzić wydajność uczniów czy też studentów, a przy tym w praktyce pokazać im, w jaki sposób działa ich ciało.

20, 08, 2015