Categories
Biznes

Franczyza w pośrednictwie ubezpieczeniowym – model współpracy o dużym potencjale rozwoju

INSIA – największa w Europie Środkowej i Wschodniej sieć pośrednictwa ubezpieczeniowego oferuje multiagentom unikatowe warunki współpracy i silne wsparcie biznesowe. Poprzez umowy franczyzowe firma udostępnia partnerom portfel produktów ubezpieczeniowych na korzystnych warunkach, przejrzysty system informatyczny oraz pomoc administracyjną i marketingową. Wszystko po to, aby członkowie sieci mogli rozwijać swój własny biznes w obszarze pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Praca agenta czy pośrednika ubezpieczeniowego choć bardzo wymagająca, przy wsparciu silnego zaplecza organizacyjnego może się przerodzić w sprawnie zarządzany i dobrze prosperujący biznes. Takie właśnie zadanie biorą na siebie sieci franczyzowe pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Są one w Polsce modelem rozwijającym się i mają duży potencjał wzrostowy. Rynek multiagencji jest bardzo rozdrobniony, co stwarza dużym, międzynarodowym graczom szansę na konsolidację i umacnianie pozycji swoich marek.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec 2011 r. na rynku ubezpieczeniowym w Polsce działało ok. 21 tys. agentów wyłącznych, pracujących tylko dla jednego zakładu ubezpieczeń oraz 14,5 tys. multiagentów, oferujących produkty wielu różnych firm asekuracyjnych. To właśnie przedstawicieli tej drugiej grupy starają się przyciągnąć marki udzielające franczyzy, takie jak INSIA.

– Polski rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego jest bardzo rozdrobniony. Chcemy skonsolidować jego część i zbudować sieć agentów oferujących szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych od polis komunikacyjnych i majątkowych, przez ubezpieczeniowe programy oszczędnościowe, aż po wyspecjalizowane ubezpieczenia dla firm – powiedział Louis Commans, dyrektor zarządzający INSIA Europe SE.

Biuro Insia

Filozofia współpracy INSIA z partnerami opiera się na zapewnieniu obustronnych korzyści. Firma chce zapewnić członkom swojej sieci optymalne warunki prowadzenia biznesu i dostarczyć im kluczowe narzędzia. Przede wszystkim chce wyposażyć ich w kompleksową ofertę ubezpieczeniową na najkorzystniejszych warunkach, zapewnić dobrą promocję oraz udostępnić profesjonalny i przyjazny system informatyczny, wspomagający rozwój działalności.

– INSIA oferuje agentom kluczowe narzędzia pracy – ofertę, materiały marketingowe i sprzedażowe, a także przyjazny system informatyczny do zarządzania sprzedażą. Chcemy też stworzyć dla nich optymalne środowisko do prowadzenia biznesu – powiedziała Aleksandra Lewicka, network development manager INSIA Europe SE.

Zasady współpracy z INSIA są proste. Członkowie sieci nie ponoszą żadnych kosztów związanych przyłączeniem się do niej. Firma nie stawia żadnych wymagań sprzedażowych. Cele biznesowe partnerzy określają sobie sami. Nie ma też żadnych barier w przypadku rezygnacji z członkostwa.

INSIA wyposaża także partnerów w nowoczesne oprogramowanie umożliwiające prosty sposób zarządzania sprzedażą polis i całą działalnością biznesową. Jest to system Yeti, udostępniany bezpłatnie, wspomagający proces administracji i rozliczeń, a także będący przyjazną w obsłudze bazą danych otwierającą nowe możliwości biznesowe, takie jak choćby cross-selling, doskonale sprawdzający się w Czechach.

Ponadto praca pośrednika ubezpieczeniowego wymaga ciągłego doskonalenia zawodowego. Zmianom ulega oferta firm ubezpieczeniowych, ewoluuje także prawo, rozwijają się technologie. To sprawia, że pośrednik ubezpieczeniowy musi stale poszerzać swoje kompetencje. Zadaniem sieci franczyzowej, dla której pracuje, jest także organizowanie szkoleń i warsztatów. INSIA oferuje partnerom szeroką gamę profesjonalnych szkoleń, od sprzedażowych, przez ubezpieczeniowe, aż po zarządcze.

Model współpracy oferowany przez INSIA ma duży potencja rozwoju. Olbrzymią szansą dla pośredników jest proces dywersyfikacji sprzedaży ubezpieczeń, jaki prowadzą obecnie firmy ubezpieczeniowe. Praktycznie nie ma dziś na rynku towarzystwa, które pomijałoby którykolwiek z kanałów sprzedaży polis. Oferowane są one zarówno w formie direct, czyli przez telefon lub internet, jak i poprzez sieć własnych agentów, a także właśnie pośredników ubezpieczeniowych i multiagentów, którzy współpracują z wieloma zakładami asekuracyjnymi. Kierunek ten będzie się więc dynamicznie rozwijać w najbliższych latach.

Więcej na: www.insia.pl

 

26, 08, 2013