Categories
Technologie

Energia odzyskiwana z odpadów

Energia jest niezbędny elementem w codziennym życiu. Wykorzystywana jest wszędzie, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, transporcie, ogrzewaniu domostw czy oświetleniu. Wraz z rozwojem technologii, źródłem uzyskiwania energii mogą stać się śmieci.

Recykling energetyczny, bo tak nazywa się proces odzyskiwania energii z odpadów, polega na odzyskiwaniu części energii zużytej na wytworzenie wyrobów i towarów, usuniętych po zużyciu na wysypisko, w tym także odpadów opakowaniowych. Oprócz samego spalania ze śmieci, wytwarza się paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Przetwarza się je także na materiały termoizolacyjne.

W branży przetwarzania odpadów uzyskiwanie z ich energii powoli staje się praktyką. Zabieg ten stosuje między innymi sinoma.pl.

ekoenergiaJeśli chodzi o energię z odpadów organicznych, to uzyskuje się ją z gazów, które z nich się ulatniają. Ma ona szerokie zastosowanie w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych. Biogaz jako paliwo do silników gazowych jest stosowany w układach wytwarzania energii elektrycznej. Jest to zastosowanie sensowniejsze niż jego bezproduktywne spalanie w procesie kompostowania. Biogaz najczęściej wykorzystywany jest przy produkcji energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach lub energii cieplnej w specjalnych kotłach.

Energię mogą również dostarczyć wysypiska. Gaz który wydziela się w czasie rozkładu, choć trudny do uchwycenia, może dostarczać energii elektrycznej i cieplnej. Ten model wykorzystywania energii z odpadów stosowany jest przez wysypiska na zachodzie, dzięki czemu są w stanie zaoszczędzić sporo gotówki.

Jednym z najbardziej ekonomicznych sposobów jest odzysk i przerób biogazu w oczyszczalniach ścieków. Gaz ze ścieków jako produkt uboczny najczęściej jest bezproduktywnie spalany. Energia pozyskiwana jest z osuszonego osadu kanalizacyjnego, który następnie jest przekazywany do zbiornika fermentacyjnego, gdzie następuje proces beztlenowej fermentacji, w efekcie którego uwalnia się biogaz zawierający metan.

Bardzo często spotykaną metodą uzyskiwania energii z odpadów, jest ich spalanie. Chociaż głównym celem spalania śmieci jest ich utylizacja, to jednak z przy tym procesie można uzyskać sporą ilość energii. Brak korzystania z tej energii  byłoby zwyczajnym marnotrawstwem, twierdzą specjaliści z sinoma.pl. W czasie tego procesu uzyskać można specjalne oleje, które dalej znajdują zastosowanie w przemyśle.
Podobnie sprawa się ma z uzyskaniem energii z biomasy. Jej spalanie wytwarza energię, którą można przerobić np. na energię elektryczną. Proces ten jest znacznie mniej szkodliwy dla środowiska niż np. spalanie paliw kopalnych. Spowodowane jest to mniejszą zawartością szkodliwych pierwiastków, takich jak siarka.

Proces odzyskiwania energii z odpadów staje się coraz bardziej popularny i jest zaliczany do energii odnawialnej. Niesie to za sobą sporą oszczędności, a jednocześnie pozwala chronić środowisko naturalne.

04, 08, 2015