Categories
Dom

Egzekucja długu najemcy i oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Dokument oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji to oficjalny dokument prawny, który jest sporządzany przez osobę, która wynajmuje mieszkanie lub lokal. Ten dokument jest najczęściej sporządzany w przypadku, gdy najemca jest w długach i nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań wobec właściciela nieruchomości.

Procedura egzekucyjna jest procesem, w którym wierzyciel (w tym przypadku właściciel nieruchomości) może zwrócić się do sądu z wnioskiem o zwrot długu. W tym celu musi przedstawić dowody na to, że dłużnik (najemca) jest zobowiązany do uregulowania zaległych płatności.

Aby sporządzić dokument oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji, należy umieścić w nim następujące dane:

  1. Nagłówek dokumentu – musi zawierać informacje o miejscowości, dacie, imieniu i nazwisku najemcy oraz wartości długu.

  2. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji -(link do wzoru doc – źródło: wynajmistrz.pl) dokument musi zawierać cześć, w której najemca zadeklaruje swój zamiar poddania się egzekucji wraz z informacją o kwocie i terminie uregulowania długu.

  3. Podpis najemcy – dokument powinien być podpisany przez najemcę.

  4. Data podpisania oświadczenia – dokument musi zostać podpisany i datowany na dniu jego sporządzenia.

Zobacz również materiał pokrewny: Wskazanie przez najemcę innego lokalu – wzór oświadczenia – Ryneknieruchomosci.eu

Dodatkowe informacje, które można zawrzeć w dokumencie oświadczenia, to numer umowy najmu, liczba zaległych terminów płatności, koszty egzekucji (jeśli takowe występują), oraz informacje na temat sposobu przekazania długu.

Dokument oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji musi być sporządzony w sposób klarowny i zrozumiały dla każdej ze stron. Należy pamiętać, że podpisanie takiego dokumentu oznacza, że najemca zgadza się na to, że dług będzie egzekwowany przez sąd w sposób określony w prawie.

W przypadku gdy dług zostanie uregulowany, dokument oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji traci swoją ważność. W przeciwnym przypadku będzie on służył jako dowód w postępowaniu egzekucyjnym, zabezpieczając prawa właściciela nieruchomości.

21, 06, 2023