Categories
Społeczeństwo

Dyspozycja na wypadek śmierci

Często poświęcamy całe swoje życie pracy, pasji, zarabiamy pieniądze odkładając złotówka po złotówce. Po kilku, kilkunastu latach zgromadzone na koncie bankowym środki mogą być naprawdę zadowalające. Jednakże
życie ma to do siebie że szybko powstaje a jeszcze szybciej kończy się, nikt nie wie kiedy nadejdzie nas czas.

Bankowa dyspozycja na wypadek śmierci – prowadząc w banku rachunek, konto oszczędnościowe czy też lokatę możemy skorzystać z tej właśnie usługi, pozostawiając w banku dyspozycję sami decydujemy o tym do kogo trafią nasze oszczędności zgromadzone na rachunku bądź lokacie.

Przepisy jasno określają kolejność kolejność w jakiej są wypłacane środki w przypadku ewentualnej śmierci. Jako pierwsze wypłacane są środki które pokryją wszystkie koszty pogrzebu właściciela rachunku. Bank wydaję środki zmarłego osobie która udokumentuje opłacenie usług związanych z pogrzebem.

Posiadacz rachunku decyduje wysokości wypłacanych środków dla poszczególnych osób, oraz o kolejności w jakiej dane środki będą wypłacane. Dyspozycje należy składać pisemnie, musimy także pamiętać o tym że możemy w każdym momencie zmienić lub nawet odwołać ją, jednakże musimy zrobić to pisemnie.

Czy pieniądze po śmierci możemy zapisać każdemu?
Nie, pieniądze z dyspozycji bankowej na wypadek śmierci możemy zapisać tylko najbliższej rodzinie, tj. Żonie, małżonkowi, dzieciom, ojcu, matce. Jeśli dyspozycja jest wydana na na przykład przyjaciela rodziny, wówczas wydana banku dyspozycja jest nie ważna.

Kolejność dyspozycji – jeśli zostanie wydane kilka dyspozycji, to pierwszeństwo ma ta która została wydana najpóźniej, jest to zabezpieczenie na wypadek braku pieniędzy przy wypłacie kolejnych dyspozycji.

Dyspozycja a spadek – W przypadku śmierci posiadacza rachunku, spadek dziedziczą po zmarłym spadkobiercy według stawy lub zapisani w testamencie. W przypadku kiedy dana osoba jest spadkobiercą ustawowym, oraz została wydana dyspozycja której celem było wypłacenie środków po śmierci tej samej osobie, do spadku nie jest wliczana (brana pod uwagę) dyspozycja na wypadek śmierci.

Osoba wskazana w dyspozycji nie musi wnosić wniosków nabycia przyznanych pieniędzy, nie musi również dopełniać formalności spadkowych. Pieniądze tej o sobie przysługują ‘z góry’.

Ile kosztuje wydanie takowego dokumentu?
Wydanie dyspozycji bankowej na wypadek śmierci nie kosztuje dużo. Kwoty są uzależnione od poszczególnych banków oraz ich cenników. W niektórych są nawet bezpłatne. W innych mieszczą się w przedziałach 10-30 pln.

Czy warto wydawać dyspozycję?
Zależy to już wyłącznie od nas. Wydanie dyspozycji może wspomóc finansowo najbliższych, może także zmniejszyć żal i smutek po zmarłym, może również okazać się nie spodziewanym prezentem dla syna czy córki której nie widzieliśmy od lat.

Nasze oszczędności mogą być wielkie, jednakże nigdy nie wiemy co nas czeka w niedalekiej przyszłości. Warto zatroszczyć się o wypracowane pieniądze, by w przypadku naszej śmierci to nie sąd decydował o rozdzielaniu naszego majątku, ale w dużej mierze my sami.

08, 09, 2014