Categories
Pieniądze

Definicja lokaty bankowej i alternatywy dla niej

Lokata bankowa, zwana inaczej depozytem bankowym stanowi swoistego rodzaju umowę z bankiem, coraz bardziej popularną ze względu na wysoki stopień bezpieczeństwa tej usługi. Porozumienie stron polega na powierzeniu bankowi określonej sumy pieniędzy, którą może dysponować w zamian za naliczane dla klienta odsetki od danej kwoty.

Oprocentowanie w ramach takiej lokaty może być stałe lub zmienne. Bank razem z pieniędzmi otrzymuje prawo do dysponowania nimi w zakresie np. działalności kredytowej przez nie prowadzonej. Współczesne instytucje bankowe dwoją się i troją aby to właśnie w ich banku zostały ulokowane 'niepotrzebne’ pieniądze, którymi można 'obracać’. Dlatego też oprócz znanych z lat poprzednich lokat terminowych, w których nie można było pobrać pieniędzy z konta wcześniej niż po określonej w umowie dacie korzystania z usługi, powstały depozyty (wkłady) a vista, gdzie pieniądze przechowywane są na bieżących rachunkach, a dostęp do nich jest nieograniczony.

Oczywiście obie opcje mają swoje plusy i minusy, lecz wkłady a vista pomimo swojego bardzo niskiego oprocentowania względem klasycznych lokat, zaczynają je wypierać zważywszy na zapewnianie płynności finansowej kontrahenta. Innowacyjną, hybrydową formą jest tzw. konto oszczędnościowe, coraz częściej nagłaśniane w mediach i promowane przez większość dostępnych w naszym kraju banków. Oprocentowanie lokat w tej formie jest niższe niż w lokacie terminowej, ale nieco wyższe niż we wkładzie a vista. Niestety, nie mogło obyć się bez pewnych problemów – banki bardzo często w regulaminach takich kont, ukrywają istotne informacje, które bardzo często odstraszyłyby wielu klientów.

Wiele stron internetowych oferuje tak zwany kalkulator kredytowy, który określa typ lokaty w której uda nam się zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy. Zanim to jednak nastąpi należy spokojnie zastanowić się nad czynnikami, które musimy uwzględnić w naszym rachowaniu. Są to między innymi waluta lokaty, rodzaj oprocentowania (stałe bądź zmienne), ewentualny rodzaj lokaty. Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje wszystkie zakładane w Polsce lokaty i zapewnia im bezpieczeństwo, które gwarantuje potencjalnie zainteresowanemu, że jego pieniądze nie znikną pomimo ich spoczynku na lokacie, nawet jeżeli opiekujący się nimi bank ogłosi bankructwo. W razie takiej sytuacji część pieniędzy jest zwracana ze specjalnie stworzonego do tego funduszu. Depozyty mogą mieć oczywiście również formę rzeczową w postaci różnego rodzaju kruszców szlachetnych, biżuterii, papierów wartościowych. W zamian za przechowanie w specjalnej bankowej skrytce, odprowadzana jest stosowna, naliczana według określonego terminu opłata.

19, 12, 2012