Categories
Pieniądze

Czym są akcje giełdowe?

Jest to temat dla osób, które dopiero co rozpoczęły zdobywanie inwestycyjnego doświadczenia. Akcje giełdowe nie są niczym innym jak papierami wartościowymi, które kupuje się, stając się tym samym akcjonariuszem i udziałowcem danej spółki notowanej na giełdzie.

Akcje giełdowe emitowane są przez spółki giełdowe, dla których rynek stanowi w Polsce warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Akcji giełdowych nie można kupić w sposób bezpośredni. Transakcji na giełdzie mogą dokonywać tylko podmioty finansowe, które uzyskały na to pozwolenie. Są to domy maklerskie jak i biura maklerskie znajdujące się przy bankach. Podmioty gwarantują prawidłowość przebiegu wszelkich procedur sprzedaży i zakupu papierów wartościowych. I to właśnie za ich pośrednictwem, możemy dokonać zakupu akcji i stać się ich posiadaczem.

 

Posiadając papiery wartościowe danej spółki, często możemy spotkać się z tematem dywidendy. Dywidenda jest to uznaniowa wypłacana akcjonariuszowi kwota za każdą z posiadanych akcji. Pisząc wprost, zazwyczaj, gdy spółka w danym roku rozliczeniowym odnotowuje zyski, wówczas dzieli się nimi częściowo ze swoimi akcjonariuszami, wypłacając na przykład kilka złotych za każdą posiadaną akcję przez udziałowców. Tym sposobem, jeżeli posiadamy na przykład 10 akcji takiej spółki, a za każdą akcję spółka wypłaca po 3,5 zł, wówczas otrzymamy 35 zł dywidendy. Pamiętajmy, że od takiego dochodu mamy obowiązek odprowadzić podatek.

gielda

 

Jak kupić akcje?

Aby kupić akcje, przede wszystkim musimy posiadać rachunek maklerski. Polecić mogę dom maklerski TMS Brokers, który oferuje atrakcyjne warunki współpracy, niskie marże i doradztwo inwestycyjne. Zakładamy konto na stronie tms.pl i poprzez zlecenie telefoniczne, bądź na specjalnej platformie inwestycyjnej możemy dokonać zakupu akcji konkretnej, interesującej nas spółki. Warto przed rozpoczęciem inwestycji zgłębić nieco fachowej lektury, zdobywając tym samym teoretycznej wiedzy. Możemy ją później sprawdzić na platformie inwestycyjnej na koncie demonstracyjnym, gdzie dokonujemy wirtualnych transakcji na rzeczywistych liczbach, bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka.

27, 04, 2016