Categories
Pieniądze

Czym jest lokata i jakie są jej rodzaje?

Pojęcie lokaty jest definiowane jako umieszczenie kapitału w danej instytucji finansowej/handlowej albo nabycie dóbr materialnych celem dokonania zabezpieczenia kapitału albo osiągnięcia zysków. Natomiast lokata bankowa określa relację, w któremu instytucji finansowej zostają powierzone pieniądze klienta na określony czas, przy ustaleniu wysokości i rodzaju oprocentowania. Po upływie terminu zapisanego w zawartej między bankiem, a klientem umowie, następuje zwrot powierzonych środków finansowych wraz z odsetkami. Najpopularniejszym rodzajem lokaty bankowej jest lokata terminowa, czyli zakładana na określony czas.

Rodzaje lokat terminowych

  • lokata standardowa: Najpopularniejszy rodzaj lokaty bankowej, gdyż opiera się na prostych zasadach i nie wymaga dużego wkładu finansowego. Minimalna kwota uznawana za wkład początkowy przez większość banków oscyluje w granicach 500 – 1000 zł.
  • lokata powiązana z posiadaniem konta oszczędnościowego: Usługa finansowa dla klientów, którzy posiadają konto oszczędnościowe. Oprocentowanie takiej lokaty jest wyższe niż standardowej.
  • lokata overnight (nocna): Środki finansowe zgromadzone na lokacie rosną wyłącznie w nocy, w dzień klient może nimi dysponować. Gdy skończy się dzień bank przeksięgowuje nadwyżkę z rachunku klienta na konto lokaty wraz z odsetkami.
  • e-lokata: Stosunkowo nowa forma oszczędzania pieniędzy. W tym przypadku umowa zawierana jest poprzez system bankowości internetowej. Oprocentowanie tego rodzaju lokat jest zazwyczaj wyższe niż w przypadku lokat standardowych.
  • lokata progresywna: Rodzaj lokaty charakteryzujący się brakiem możliwości stałego oprocentowania. Jej wzrost następuje wraz z upływem czasu trwania lokaty. Klient w tym przypadku posiada możliwość dysponowania powierzonymi bankowi pieniędzmi.
  • lokata rentierska: Kierowana jest do zamożnych klientów, a jej warunki są zazwyczaj ustalane podczas indywidualnych negocjacji. Ta forma lokowania środków finansowych nie przewiduje kapitalizacji odsetkach. Środki finansowe są natomiast przekazywane właścicielowi lokaty do dyspozycji jako wypłata lub przelew na konto. W tym przypadku klient występuje w charakterze rentiera poprzez utrzymywanie się z dochodów od posiadanego majątki, stąd nazwa lokaty.

Wybór lokaty terminowej

Lokaty bankowe mają na celu generowanie jak najwyższym zysków. Najlepsze lokaty odznaczają się przede wszystkim wysoką stopą oprocentowania. Wyboru należy dokonać między oprocentowaniem stałym, a zmiennym. Kolejną decyzją, z jaką musi zmierzyć się każdy kto chce ulokować swoje pieniądze jest określenie czasu, na jaki jest gotowy „zamrozić” środki finansowe. W tym miejscu zaznaczyć należy, że im dłuższy czas planowanego przechowywania pieniędzy w depozycie, tym większe zyski. Lokaty krótkoterminowe, choć wydają się bezpieczniejsze są zazwyczaj niżej oprocentowane.

W obecnych czasach banki wręcz prześcigają się w ofertach produktów tego typu i trudno dokonać właściwego wyboru. Bogata palet usług finansowych wywołuje chaos w głowach potencjalnych klientów. Warto przed podjęciem ostatecznej decyzji, poświęcić choć trochę czasu na zdobycie choć minimalnej wiedzy w temacie branży finansowej.

18, 11, 2013