Categories
Biznes

Czym jest analiza finansowa firmy?

Celem prowadzenia każdego przedsiębiorstwa jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku finansowego, który stanowi źródło dochodu. Zarządzanie firmą nie jest najłatwiejszym procesem. Wymaga aktywności na wielu polach. Żeby przedsiębiorstwo mogło sprawnie funkcjonować i przynosić oczekiwane zyski, należy dokładnie kontrolować jego wyniki oraz wyciągać z nich wnioski i wdrażać nowe rozwiązania. Pomaga w tym specjalistyczna analiza finansowa firmy. Czym ona jest?

Czym jest analiza finansowa firmy?
Analiza finansowa firmy to pojęcie bardzo szerokie, które zawiera w sobie wiele procesów. Ogólnie ujmując, jej zadaniem jest zdiagnozowanie stanu oraz rozwoju finansów danej firmy. Celem przeprowadzania analizy finansowej firmy jest ustalenie stopnia efektywności gospodarki finansowej, a także dokonanie szczegółowej oceny wszelkich procesów gospodarczych oraz zasadności i skuteczności podjętych decyzji o charakterze inwestycyjnym. Analiza finansowa firmy pozwala na ustalenie dokładnego bilansu finansowego oraz analizę wskaźników płynności i rentowności. Dzięki niej, można także ustalić efektywność pracy, ocenić stan zadłużenia czy struktury bieżącego kapitału. Proces ten umożliwia pełne poznanie możliwości swojej firmy oraz realny obraz jej skuteczności w zdobywaniu zysków.

Czym jest analiza finansowa firmy

Na jakiej podstawie dokonuje się analizy?
Analiza stanu finansów firmy to proces złożony. Idealnie wykonany może być jedynie przez wykwalifikowanych fachowców. Głównym źródłem, które służy do zebrania potrzebnych informacji jest sprawozdanie finansowe. Składa się ono przede wszystkim z trzech ważnych filarów. To bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych.

Zastosowanie
Analiza finansowa firmy jest potrzebna zarówno zarządowi firmy, ze względu na fakt dostarczanie wielu cennych informacji, które mogą stanowić punkt wyjścia do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i bankom czy akcjonariuszom, które dzięki analizie wskaźników otrzymują pełen obraz stanu firmy, który pomoże podjąć decyzje dotyczące np. wypłacalności i ewentualnego przyznania pożyczki czy ustalenia pozycji danej firmy na rynku.

10, 09, 2018