Categories
Społeczeństwo

Czy komornik może zająć rentę?

Każdemu z nas czasem zdarza się popaść w długi. Najlepiej oczywiście jeśli nasze należności spłacamy terminowo, jednak czasem zdarzają się sytuacje, w których do akcji wkracza komornik. Jak zatem wygląda sprawa w momencie gdy nasze należności zostają przekazane do ściągnięcia komornikowi a znajdujemy się na rencie?

Zgodnie z polskim prawem a dokładnie z ustawą o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych art. 141 ustawy z 17 grudnia 1998 r komornik podejmując czynności nie może zając nam całej otrzymywanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renty.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego to w chwili obecnej 50% najniższej emerytury, która wg Głównego Urzędu Statystycznego od marca 2013 roku wynosi 637 zł. Kwota wolna od zajęcia to 50% tej kwoty co nie oznacza również tego, że przy zajęciu komorniczym naszej renty otrzymamy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 318 zł.

Kwotę którą może zając nam komornik określają oddzielne przepisy. Komornik podejmując działania musi przestrzegać polskiego prawa a to pozwala mu na zajęcie maksymalnie 25% kwoty która pozostanie po odliczeniu kwoty wolnej od zajęcia.

Zatem przy teoretycznym założeniu, że otrzymujemy rentę w wysokości najniższej dopuszczalnej w naszym kraju określonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i podawanej do informacji przez Główny Urząd Statystyczny, kwotę jaką może zając nam komornik to 25% z 318 zł. Zatem miesięcznie z pobieranego przez nas świadczenia komornik może zająć nam maksymalnie 79 zł 50 gr i o tyle niższe świadczenie będziemy otrzymywać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w której komornik dokonuje potrąceń z renty na pokrycie świadczeń alimentacyjnych lub następuje zbieg egzekucji na dłużniku. Zasada wyliczenia kwoty wolnej od zajęcia jest tutaj dokładnie taka sama jak w pierwszym przypadku. Różne są natomiast kwoty które z tej wolnej części mogą zostać potracone na pokrycie roszczeń. W przypadku jeśli egzekucja ma na celu ściągniecie zaległych alimentów komornik może zając do 60% kwoty pozostałej po potraceniu czyli w naszym przypadku będzie to kwota 190 zł natomiast jeśli chodzi o zbieg egzekucji kwota ta nie może przekroczyć 50% pozostałej kwoty po odliczeniu kwoty wolnej od zajęcia.

Należy również pamiętać o tym, że komornik oprócz renty może zając nam także inne rzeczy takie jak chociażby mienie ruchome lub znajdujące się w naszym użytkowaniu co do których zachodzi podejrzenie, że są nasza własnością. Zajęte mogą zostać także nieruchomości i całe pieniądze znajdujące się na naszym rachunku bankowym. W tym przypadku nie obejmują nas przepisy o możliwości pozostawienia na rachunku kwoty wolnej od zajęcia wynoszącej w tym momencie trzykrotność średniej krajowej pensji podawanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Dlatego jeśli otrzymujemy rentę na rachunek bankowy i wisi nad nami widmo egzekucji komorniczej warto zastanowić się nad zmiana sposobu pobierania renty. Najlepszym rozwiązaniem będzie wtedy zmiana sposobu którym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazuje nam środki na przekaz pocztowy. W ten sposób komornik nie zajmie nam pozostałej wpływającej na konto kwoty z renty.

14, 09, 2013