Categories
Społeczeństwo

Czy każda fundacja jest organizacją pożytku publicznego?

Wiele osób utożsamia fundacje z organizacjami pożytku publicznego, jednak nie jest to zgodne z prawdą. Fundacja może zostać organizacją pożytku publicznego, jednak nie znaczy to, że każda fundacja nią jest. Nie każda organizacja pożytku publicznego jest też fundacją.

Czym jest fundacja?

Fundacja to organizacja pozarządowa, która zajmuje się realizacją tzw. celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Czym są te cele? Według ustawy o fundacjach z 1984 roku cele społecznie lub gospodarczo użyteczne to „w szczególności ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami”. Określenie „w szczególności” oznacza jednak, że nie są to jedyne cele jakie można uznać za społecznie lub gospodarczo użyteczne.

To, co odróżnia fundacje od innych organizacji pozarządowych, np. stowarzyszeń to majątek, który musi posiadać fundacja. Fundacja powinna posiadać także statut, który będzie określał jakie są cele działalności fundacji, a także zarząd, którego funkcją jest realizacja tych celów. Fundacja może zatrudniać pracowników a także prowadzić działalność gospodarczą, jednak jej działalność nie może być nastawiona na zysk. Wszystko co fundacja zarobi musi być zatem przekazywane na realizację celów statutowych. Wydatki fundacji również muszą mieć na celu uzyskanie dochodu na realizację celów statutowych.

Czym jest OPP?

OPP, czyli „Organizacja pożytku publicznego”, to po prostu organizacja, która zdobyła status organizacji pożytku publicznego. Tylko na takie organizacje podatnicy mogą przekazywać 1% podatku z zeznań podatkowych.

Kto może uzyskać status OPP?

Jednym z wymagań koniecznych do uzyskania statusu OPP jest prowadzenie działalności pożytku publicznego przez co najmniej 2 lata. Dlatego nie każda fundacja jest jednocześnie organizacją pożytku publicznego i nie na każdą można przekazać 1% podatku.

Generalnie status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać:

  • organizacje pozarządowe, między innymi fundacje i stowarzyszenia,
  • związki wyznaniowe, organizacje kościoła katolickiego i innych kościołów,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne,
  • kluby sportowe.

Jak widać więc, nie tylko fundacje mogą mieć status OPP, mogą go również uzyskać organizacje nie będące fundacjami.

Warto również wiedzieć, że status OPP nie jest dożywotni. Wykaz organizacji pożytku publicznego jest uaktualniany każdego roku. Organizacja może stracić status OPP, jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu lub organizacja nie przedstawi w wymaganym terminie raportu finansowego.

Więcej na ten temat dowiesz się na stronie www.1procent.info

10, 03, 2015