Categories
Pieniądze

Czy kapitalizacja odsetek na lokacie jest ważna?

Wybór najwłaściwszej lokaty bankowej zaczyna się zwykle od przeanalizowania oprocentowań, jednak należy także zwracać uwagę na kapitalizację odsetek, ponieważ ma ona duże znaczenie przy obliczeniu stopy procentowej i rzeczywistego zysku. Im częstsza kapitalizacja, tym większy spodziewany zysk z lokaty, więc przed podpisaniem umowy z bankiem, warto dokładnie zapoznać się z zawartymi w niej warunkami.

Czym właściwie jest kapitalizacja?

Najkrócej mówiąc jest to sposób naliczania przez bank oprocentowania lokaty i polega na dopisywaniu wypracowanych odsetek do salda, które to zostaje zwiększone o dopisaną kwotę, a kolejne odsetki naliczane będą już od wyższej kwoty depozytu, wobec czego potencjalny zysk wzrośnie. Ważne jest zatem, by kapitalizacja występowała jak najczęściej, ponieważ pozwoli zarobić na lokacie więcej.

Banki stosują w swoich ofertach bardzo różne częstotliwości kapitalizacji odsetek

Spotyka się naliczania coroczne, co pół roku, co kwartał, co miesiąc, nawet co dzień. Do niedawna jednak kapitalizacja odsetek prowadzona była wyłącznie na koniec trwania umowy, co z punktu widzenia klienta nie było zbyt korzystne. Przy obecnym systemie naliczania odsetek banki pozwalają zarobić więcej. Przy wyborze lokaty bankowej warto oprócz wysokości oprocentowania zwrócić uwagę na częstotliwość kapitalizacji. Może się bowiem okazać, że oferta z wyższym oprocentowaniem i miesięczną kapitalizacją odsetek może być mniej zyskowna niż lokata jednodniowa z niższym oprocentowaniem, ale kapitalizacją dzienną.

Jak wynika z powyższego, okres kapitalizacji odsetek ma bardzo duży wpływ na zarobek generowany z oprocentowania. Im jest on częstszy, tym więcej razy zostaną naliczone odsetki od stale powiększanego po poprzedniej kapitalizacji salda i potencjalny zysk będzie naliczany od stale rosnących kwot. Zatem jeżeli mamy do czynienia z kapitalizacją roczną, bądź półroczną, wówczas odsetki zostaną nam naliczone po roku, bądź po półroczu trwania umowy.

Analogicznie jeśli lokata bankowa będzie zawierała kapitalizację miesięczną bądź kwartalną, to naliczenia dokonane zostaną po miesiącu lub trzech miesiącach. W przypadku produktów oszczędnościowych jednodniowych, banki stosują kapitalizację po terminie umowy, czyli odsetki dopisane zostaną do salda jednorazowo po zakończeniu określonego umową terminu.

Dokonując porównania lokat warto wziąć pod uwagę nie tylko ich oprocentowanie i długość trwania umowy, ale także częstotliwość kapitalizacji odsetek, ponieważ może się okazać, że wybierając lokatę roczną z roczną kapitalizacją odsetek zarobimy mniej niż na lokacie sześciomiesięcznej z comiesięcznym naliczaniem odsetek. Więcej na temat rodzajów kapitalizacji odsetek i ogólnej charakterystyki depozytów bankowych można przeczytać na – bezpieczne-oszczedzanie.pl

13, 08, 2013