Categories
Pieniądze

CZAS TO PIENIĄDZ

Oszczędzanie nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać. Samo posiadanie oszczędności to często mało trafny wybór. Aby nie tracić na wartości, pieniądze muszą na siebie pracować. I w tym celu stworzono wiele różnych instrumentów finansowych. Jednym z nich jest lokata bankowa – narzędzie zamieniające pasywne oszczędności w dodatkowy zysk.

Najprościej ujmując zasadę działania lokat – chodzi o zamrożenie pewnej sumy pieniędzy od której naliczany jest określony procent stanowiący dla lokującego zysk. Wydawać by się mogło, że jedynym ważnym parametrem lokaty jest właśnie oprocentowanie. Niezaprzeczalnie stanowi ono podstawę dla tego sposobu oszczędzania, ale warto również zwrócić uwagę na inne, równie istotne czynniki przekładające się na wielkość zysków.

Czas procentuje

Jeżeli do czynienia mamy z lokowaniem pieniędzy, to automatycznie pojawia się jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, będący kwintesencją tego sposobu zarabiania. Wszystkie lokaty to pieniądze zdeponowane na określony czas. I to on bywa priorytetowy dla wartości danej inwestycji. Zazwyczaj decydując się na dłuższy czas lokaty uzyskamy znacznie korzystniejsze oprocentowanie. A przy wielomiesięcznych terminach zapadalności mogą być to niebagatelne różnice. Dlatego zawsze należy dokładnie przeanalizować na jak długi okres zamrożenia oszczędności można sobie pozwolić – bo ten zdecydowanie będzie pracował na korzyść przyszłych zarobków.

 

czas to pieniądz

Kapitalizacja

Obok powyższych cech występuje jeszcze jeden ważny czynnik, którym charakteryzuje się lokata. I jest to również wartość związana mocno z czasem. Chodzi tutaj mianowicie o częstotliwość kapitalizacji odsetek. Dokładnie chodzi o częstość z jaką zarobione odsetki dopisywane będę do sumy lokaty. Zwykle następuje to comiesięcznie, chociaż poszczególne oferty różnych banków mogą w tym względzie znacząco się różnić. Jest to kwestia o tyle ciekawa, że również ma wpływ na ogólną wartość zysku otrzymanego z inwestycji. Doliczony do całkowitej sumy procent zaczyna pracować od chwili jego kapitalizacji, bowiem kolejne odsetki naliczane będą już od powiększonej kwoty oszczędności. Nie ma tutaj oczywiście mowy o pokaźnych sumach, ale przy lokatach opiewających na kilkadziesiąt tysięcy złotych, może być to już kwota odczuwalna.

Finisz przed czasem

A co jeżeli pieniądze odłożone na lokacie z jakiegoś powodu trzeba będzie wycofać przed terminem? Oczywiście jest to możliwe, ale wtedy liczyć się trzeba ze stratą nawet całego do tej pory wypracowanego zysku. Kwestie dotyczące wycofania inwestycji przed czasem są mocno indywidualne dla różnych instytucji. W niektórych przypadkach można zachować skapitalizowane już pieniądze. W innych zmuszonym jest się pogodzić z całkowitą utratą profitów. Stąd też konieczność dokładnego zapoznania się z warunkami umowy, która takie sytuacje drobiazgowo reguluje.

W lokowaniu bowiem newralgicznym czynnikiem jest przede wszystkim czas. A wszystkie cechy instrumentu jakim jest lokata ściśle wiążą się właśnie z nim. Nie bez powodu przyjęło się mówić, że czas to pieniądz. Lokaty bankowe przekładają to powiedzenie na budżetową rzeczywistość.

27, 07, 2015