Categories
Technologie

Cyfrowy odcisk palca w systemie Kontroli Dostępu

Kontrola dostępu na biometrięSystemy kontroli dostępu bazujące na biometrii, czyli identyfikacji osób poprzez skanowanie odcisku palca, cieszą się powszechną akceptacją użytkowników, którzy uważają je za nie inwazyjne, bezpieczne a przede wszystkim wiarygodne.
Odciski palców posiadają cechy, które czynią je unikatowymi i jednoznacznymi. Każdy z 10 palców u rąk jednego człowieka maa różny układ linii papilarnych i bez trudu można je od siebie odróżnić.


Z tego powodu identyfikacja osób poprzez odcisk palca jest najbardziej popularną technologią biometryczną. Ponadto skanery odcisków są małe, poręczne i łatwiejsze w integracji z urządzeniami identyfikacyjnymi.

Jak działa system kontroli dostępu na odciski palców?

Aby zidentyfikować osobę konieczne jest, aby jej odcisk palca był „znany” systemowi kontroli dostępu. Dlatego wcześniej należy zarejestrować danego użytkownika w systemie poprzez skan linii papilarnych jego palca. Po zeskanowaniu, obraz odcisku palca jest na przetwarzany na zapis cyfrowy lub przekształcany na wartość liczbową (algorytm). Następnie tak przetworzony wzorzec linii papilarnych jest przechowywany w systemie kontroli dostępu i będzie przez niego używany do porównywania, czy odcisk palca aktualnie skanowany przez system należy do osoby zarejestrowanej już w systemie.
Od tej chwili za każdym razem dana osoba chcąc uzyskać dostęp do chronionego pomieszczenia przez system kontroli dostępu, będzie musiała przyłożyć palec do skanera, który pobierze obraz linii papilarnych i przetworzy go (w podobny sposób jak przy rejestracji nowego użytkownika), w celu porównania ze wzorcem przechowywanym w bazie danych systemu kontroli dostępu.
W celu uniknięcia problemów związanych z uszkodzonym naskórkiem na palcach, czy też ze skaleczonymi palcami (system nie może rozpoznać użytkownika, gdyż jego odcisk palca nie jest pełny), zwykle zaleca się rejestrację co najmniej dwóch palców, którymi można dokonać weryfikacji na urządzeniu.
Niektóre bardziej rozwinięte systemy kontroli dostępu dają możliwość zarejestrowania tzw. palca alarmowego, który w przypadku zagrożenia uruchamia alarm lub powiadamia odpowiednie służby.

Rodzaje skanowania
skanowanie optyczne – do skanowania obrazu linii papilarnych używa skanera świetlnego – optycznego. Palec przykłada się do szybki, tzw. pryzmatu.
technologia pojemnościowa – do skanowania linii papilarnych wykorzystuje się szklaną płytkę pokrytą materiałem przewodzącym prąd elektryczny. Kiedy palec dotyka sensora pojemnościowego, matryce płytki przekazują dane dot. zakłóceń pola referencyjnego do kontrolera, który z kolei przetwarza dane i wskazuje współrzędne miejsc dotykających płytki.
technologia ultradźwiękowa – wykorzystuje ultradźwięki do ustalenia kształtu linii papilarnych.

09, 01, 2013