Categories
Praca i kariera

CV – profesjonalny życiorys

Powszechnie wiadomo jest, że aby uzyskać czyjeś zainteresowanie naszą osobą czy wręcz aprobatę, liczy się pierwsze wrażenie. W przypadku starań o posadę, naszą wizytówką i elementem poważnie wpływającym na efekt pierwszego wrażenia, jest właśnie życiorys, dlatego przed przystąpieniem do jego konstruowania nie warto się spieszyć.

 

  Elementy Curriculum Vitae:

  1. Dane personalne – podajemy tu oczywiście imię i nazwisko, wiek ewentualnie datę urodzenia, stan cywilny, dokładny adres faktycznego zamieszkania ( jeżeli zameldowani jesteśmy np, w Lublinie a poszukujemy pracy w Krakowie i tam mieszkamy, podajemy nasz krakowski adres), oraz wszelkie dane kontaktowe czyli nr telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adres internetowy.

  2. Edukacja – w tym punkcie krok po kroku należy wymienić uczęszczane przez nas szkoły wraz z datami ich rozpoczęcia i ukończenia, przebyte kursy i szkolenia wraz z uzyskanymi na ich podstawie uprawnieniami, pozwoleniami, stopniami naukowymi, itp. Informacje na temat edukacji zamieszczamy w życiorysie w porządku chronologicznym, to znaczy wyliczanie rozpoczynamy od ostatniego miejsca naszego kształcenia.

  3. Doświadczenia zawodowe – podobnie jak w poprzednim punkcie, tutaj też w odwrotnej kolejności udzielamy pracodawcy informacji na nasz temat, tym razem skupiając się na przebiegu kariery zawodowej czyli zdobytych doświadczeń.

  W tej części CV wymieniamy dokładną nazwę pracodawcy, jego adres, zajmowane przez nas stanowisko oraz zakres naszych obowiązków i odpowiedzialności, koncentrując się na najistotniejszych informacjach w sposób klarowny i czytelny. Zbyt rozległa forma opisu stanowisk zwyczajnie znuży potencjalnego pracodawcę, skupmy się raczej na najistotniejszych dla danej oferty informacjach, żeby przekonać go, że jesteśmy właściwym kandydatem na dane stanowisko, pracownikiem, którego poszukuje.

  4. Zainteresowania – nie należy lekceważyć tej części CV, wielu kandydatów popełnia ten błąd. Mamy tutaj możliwość powiedzieć o sobie czegoś więcej i dzięki kilku zdaniom zainteresować osobę rekrutującą swoją osobą, np. uprawianie sportu świadczy o tym, że kandydat jest osobą dbającą o zdrowie i kondycję, systematyczną i konsekwentną, co może przełożyć się na jego stosunek do wykonywanych obowiązków.

  Warto poświęcić temu punktowi trochę czasu, ale zgodnie ze stanem faktycznym, ponieważ często się zdarza, że temat zainteresowań lub sposób spędzania wolnego czasu aplikanta jest poruszany w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

14, 04, 2013