Categories
Biznes

Co to znaczy efektywne szkolenie?

Szkolenie, jak każda dobra inwestycja powinna przynosić szeroko rozumienie korzyści. Jak sprawdzić czy owe szkolenie przyniosło oczekiwane rezultaty? Jak zweryfikować efektywność przeprowadzonych szkoleń?

Twórcą najbardziej znanego modelu oceny skuteczności szkoleń jest Donald Kirkpatrick. Według niego efektywności szkolenia powinno zbadać się na czterech poziomach:

Reakcja uczestników na szkolenie. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia. Sprawdzenie ich opinii czy odczuć odnośnie odbytego szkolenia. Popularną metodą zebrania informacji są ankiety wypełniane na zakończenie kursu.

Badanie nowych umiejętności uczestników. Ocena w jakim stopniu uczestniczy opanowali treść szkolenia. Pomocne mogą okazać się np. testy przed i po szkoleniu oraz badania na tzw. grupach kontrolnych – porównywanie wyników grupy uczestniczącej na szkoleniu z grupą, która tego szkolenia nie odbyła.

Badanie zmian w zachowaniu. Ocena czy i w jakim stopniu wiedza, umiejętności nabyte podczas szkolenia są wykorzystywane w praktyce.

Efektywność szkolenia. Ocena szkolenia z punktu widzenia firmy, organizacji. Czy szkolenie przyniosło wymierne korzyści firmie? Rezultatami mogą być np. zwiększenie sprzedaży, spadek skarg od klientów czy krótszy czas jego obsługi. Czwarty poziom służy do określenia jakie zyski zanotowała organizacja dzięki odbytemu szkoleniu, czy są one opłacalne w stosunku do poniesionych kosztów.

Jeżeli na wszystkich czterech poziom ocena jest pozytywna, możemy uważać, że szkolenie jest w pełni efektywne. Tak więc efektywnym szkoleniem możemy nazwać te, po którym uczestniczy posiądą zaplanowaną wcześniej wiedzę i umiejętności, będą umieli je przełożyć na postawę w pracy, co z kolei przyczyni się do osiągnięcia zaplanowanych przez firmę celów. Należy przy tym pamiętać, że efektywność szkolenia zależy w głównej mierze od jakości współpracy prowadzącego z uczestnikami szkolenia. Firma powinna zadbać więc o odpowiednie zaangażowanie i postawę pracowników podczas przeprowadzanego szkolenia.

Wybór odpowiedniego szkolenia jest bardzo istotny. Narzędziem, które może nam to ułatwić jest serwis internetowy kustar.pl. Portal przeznaczony jest dla dwóch grup odbiorców: specjalistów z sektora biznesu poszukujących pracy i możliwości rozwoju swojej kariery oraz firm oraz osób świadczących usługi szkoleniowe dla biznesu.

Kustar.pl umożliwia swoim użytkownikom m.in. przeglądaj oferty szkoleń wyselekcjonowanych na podstawie obszarów rozwojowych użytkownika.

Portal kustar.pl powstał w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

innowacyjna gospodarka

22, 10, 2014