Categories
Pieniądze

Co to jest wierzytelność?

Podstawową wiadomością dotyczącą wierzytelności jest fakt, iż jest to jeden z podstawowych terminów części zobowiązań prawa cywilnego. Z tego faktu wynika, iż jest to termin czysto prawny, a informacji na jej temat będziemy mogli szukać w księdze trzeciej Kodeksu Cywilnego. Oczywiście, jakkolwiek by to nie brzmiało abstrakcyjnie, wcale takie nie jest. Kupując bilet autobusowy, chusteczki higieniczne czy pożyczając komuś parę złotych stajemy się wierzycielami.

W niektórych sytuacjach (tak jak w umowie sprzedaży) podmiot występuje zarówno jako wierzyciel, jak i dłużnik. W skrócie- wierzytelność to coś, z czym człowiek spotyka się w zasadzie codziennie, a fakt, iż jest to podstawowe pojęcie sprawia, że często nie zdaje sobie z tego sprawy.

Wierzytelność ma ścisły związek ze zobowiązaniem. Zobowiązanie natomiast to obowiązki dłużnika (dług) oraz skorelowane z nimi prawa wierzyciela (wierzytelność). Wchodzenie w jakiekolwiek stosunki, którym świadczenie stron jest podstawowym obowiązkiem. Wierzytelność jest prawem podmiotowym względnym. Znaczy to tyle, że może być skuteczna tylko i wyłącznie w stosunku do dłużnika, nikogo innego. Irracjonalne byłoby, by naszych uprawnień wynikających z umowy, można było dochodzić od każdego człowieka. Taki przymiot mają bowiem prawa podmiotowe bezwzględne (do których należy przykładowo prawo własności, które nie może być naruszane przez inne podmioty).

Wierzytelność może powstać na skutek różnych zdarzeń. Podstawowym jest oczywiście wspomniana wcześniej umowa. Warto tutaj pamiętać, iż umowa nie występuje tylko w formie pisemnej. Prawo cywilne wymaga formy pisemnej tylko do niektórych czynności prawnych. Co więcej- nawet, jeżeli forma taka jest zastrzeżona, nie zawsze będzie to powodowało bezwzględną nieważność umowy, która doszła do skutku bez zachowania należytej formy. Częstokroć bowiem umowa taka będzie ograniczona ograniczeniami dowodowymi. Tak więc umowa sprzedaży zawarta w sklepie nawet bez użycia słów (np. przez wzięcie batona i położenia pieniędzy na stole) będzie skuteczna. I tutaj także powstaje wierzytelność.

Wierzytelność może powstać także na skutek czynów niedozwolonych. W takim wypadku, jeżeli ktoś dokonał jakiegoś czynu niedozwolonego, jego obowiązki odszkodowawcze także stają się długiem, a osoba poszkodowana staje się w stosunku do niego wierzycielem. W takich wypadkach również mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Jak zostało wskazane, z wierzytelnością mamy do czynienia na co dzień. Warto sobie to uświadomić i zgłębiać kodeksową regulację, gdyż bardzo często tak podstawowe wiadomości mogą przydać się w codziennym życiu.

 

07, 04, 2017