Categories
Dom

Charakterystyka najmu okazjonalnego

Procedura zawierania umowy najmu okazjonalnego bywa nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku zwykłej umowy. Czasem jednak warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem po to, aby oszczędzić sobie niepotrzebnych komplikacji i czasochłonnego procesu eksmisyjnego. Przeczytaj ten inspirujący poradnik na temat najmu okazjonalnego i sięgnij po praktyczne wskazówki!

Najem okazjonalny – czym się charakteryzuje?

Umowa najmu okazjonalnego posiada identyczną moc prawną co każda umowa najmu. Posiada ona też zaletę przewyższającą umowę najmu, którą jest możliwość szybkiej egzekucji komorniczej, a w efekcie usunięcie nieuczciwego najemcy. Ochrona praw lokatorów nakłada jednak na najemców obowiązek złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, który jest składany na podstawie aktu notarialnego. Gdy umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana, właściciel mieszkania wszczyna postępowanie egzekucyjne bez konieczności wytaczania procesów sądowych lub czekania na dostarczenie lokalu tymczasowego dla najemcy.

najem okazjonalny

Kto skorzysta z umowy najmu okazjonalnego?

Forma ta przysługuje jedynie właścicielom lokali służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Nie skorzystają z tej umowy właściciele lokali usługowych. Niemożliwy jest również podnajem nieruchomości lub jej części. Ustawa z dnia 11 września 2017 roku mówi, że umowy najmu okazjonalnego mogą dotyczyć tylko i wyłącznie najmu prywatnego wobec czego nie mogą skorzystać z tego
– firmy
– osoby wynajmujące mieszkania w ramach działalności gospodarczej

Co musi się znaleźć w umowie najmu okazjonalnego?

Najemca zawierając umowę musi dostarczyć oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do wydania lokalu w terminie wskazanym przez wynajmującego.
– musi również wskazać inne mieszkanie, w którym będzie mógł zamieszkać po wygaśnięciu umowy najmu okazjonalnego
– jego obowiązkiem jest dostarczenie oświadczenia osoby trzeciej będącej właścicielem, lub takiej która posiada tytuł prawny do tego mieszkania
-w oświadczeniu musi znaleźć się wyrażenie zgody na zamieszkanie najemcy w swojej nieruchomości po zakończeniu umowy najmu
-wynajmujący musi zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego w okresie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu (na żądanie najemcy właściciel zobowiązany jest do przedstawienia tego zgłoszenia złożonego w urzędzie skarbowym)

Skąd pobrać wzór umowy najmu okazjonalnego?

Należy korzystać jedynie ze sprawdzonych źródeł, np ze strony Rynekmieszkaniowy.pl – umowa najmu okazjonalnego, dołączony wzór i aneks.

Najem okazjonalny – czy się opłaca?

Dodatkowe wymagania wiążą się z kosztami. Pojawia się również trudność związana z koniecznością wskazania przez lokatora mieszkania, które będzie mógł zająć po zakończeniu umowy lub jej wypowiedzeniu. Najem okazjonalny opłaca się wtedy, kiedy jego podmiotem ma być najem kilkuletni a lokal jest atrakcyjny na tyle, aby można było szybko znaleźć nowego najemcę jak i ponieść dodatkowe koszty. Pamiętaj, że najem tego rodzaju musi być zawarty na czas określony – nie więcej niż 10 lat.

Wynajmujący może pobrać kaucję zabezpieczającą nieprzekraczającą 12 – krotności miesięcznego czynszu za dany lokal. Jest to opłata, która podlega pełnemu zwrotowi w przypadku, gdy mieszkanie oraz jego wyposażenie zostało oddane w stanie niepogorszonym, ale wynikającym z normalnego użytkowania.

Eksmisja kiedy jest możliwa?

– lokator pomimo pisemnego upomnienia dopuszcza się powstania szkód: niszczy urządzenia w mieszkaniu, wykracza w sposób rażący porządkowi domowemu utrudniając życie innym mieszkańcom
– zwleka z zapłatą czynszu lub opłat co najmniej za trzy pełne okresy płatności
– lokator wynajął albo oddał do bezpłatnego używania mieszkanie lub jego część bez pisemnej zgody właściciela
– lokator utracił możliwość zamieszkania w lokalu, który wskazywał w załączniku do umowy a także nie zaproponował innego mieszkania i nie dostarczył oświadczenia jego właściciela o możliwości zamieszkania w przypadku egzekucji

Jeżeli lokator pomimo wygaśnięcia umowy nadal pozostaje w lokalu, wówczas po uprzednim wręczeniu żądania opuszczenia lokalu właściciel składa w sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, a po rozpatrzeniu kompletnego wniosku sąd uruchamia przyspieszoną procedurę uzyskania nakazu eksmisji.

02, 10, 2021