Categories
Technologie

Bezpieczeństwo energetyczne miast – a kogo to obchodzi?

Rozwójj ośrodków miejskich, szczególnie tych największych, metropolii, jest nie do przecenienia w procesie rozwoju całego kraju, jak i przemysłu. Te centra inicjują i wprowadzają pojawiające się procesy modernizacyjne. Dlatego też tak istotnym jest przykładanie szczególnej troski do rozwoju miast, by te mogły w spokoju odgrywać przynależną im rolę.

 

 

Elektryczność jest tak powszechnie dostępna i stosowana, że zapewne żaden z nas nie jest w stanie nawet w myślach zobaczyć jak wyglądałoby życie, gdyby jej nagle zabrakło. Nie dziwi zatem nikogo, że energia elektryczna uznawana jest jako jeden z elementów wyznaczających postęp. Dlatego też zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla miast jest tak ważne.

Przed przejściem do dalszej części tekstu, należy rozpocząć od określenia co rozumiemy pod pojęciem bezpieczeństwa energetycznego. Najszerzej definiując, jest to „zdolność systemu do zachowania ciągłości pracy w sytuacji kryzysowej„, a tłumacząc to na język potoczny, czyli łatwiej docierający do zwykłych Polaków, to stworzenie takiej sytuacji, w której przemysł oraz gospodarka otrzymywać będą tyle surowców, ile potrzebują do wyprodukowania energii niezbędnej do właściwego funkcjonowania i spełniania swoich zadań. Bezpieczeństwo energetyczne powinno być zapewnione w omawianych sytuacjach, obejmujących również te, w których źródła dostarczania surowców, takich jak gaz ziemny czy ropa, zostają chwilowo wyczerpane lub przerwane.

Metropolie, będące dla gospodarki kraju najważniejszymi jej elementami, powinny mieć zabezpieczone warunki, które pozwolą na właściwe stymulowanie przez nie gospodarki. Ta kwestia nabiera na znaczeniu zwłaszcza w sytuacjach, kiedy oczekujemy od gospodarki tego, że jej rozwój zacznie przyśpieszać.

O tym, że gospodarka Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się właśnie na takim etapie rozwoju, przekonanych jest wielu specjalistów i przedsiębiorców. Raport, przeprowadzony przez Komisję Europejską pokazał, że bezpieczeństwo energetyczne w naszym kraju zostało zagwarantowane dość dobrze. W efekcie, w powstałej klasyfikacji, znajdujemy się w czołówce państw Unii Europejskiej. Niestety sytuacja ta może się w kolejnych latach zmienić i ulec pogorszeniu.

Bezpieczeństwo energetyczne to tematyka dotycząca nie tylko wymiaru gospodarczego, politycznego czy też biznesowego, ale także technicznego. Znaczącą rolę odgrywa tutaj infrastruktura odpowiedzialna za przesyłanie energii od wytwórców do odbiorców. Niestety w tej kwestii nasze państwo nie może się niczym szczególnym pochwalić. Przesył odbywa się w Polsce za pośrednictwem przestarzałych elementów, które nie są w pełni spełnić swojej funkcji i sprostać oczekiwaniom gospodarki początku XXI wieku. W celu poprawy tej sytuacji niezbędne jest dokonanie w branży strategicznych inwestycji. Temat ten jest jednak na tyle rozległy, że jego rozważanie zostawmy sobie na inny tekst.

Dlaczego modernizacja infrastruktury jest tak ważna? Jeśli nie zostanie ona przeprowadzona, bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju zostanie zachwiane. Słabo rozbudowana sieć przesyłowa, przestarzałe rozwiązania w infrastrukturze, jak i również luki prawne, uniemożliwiające przeprowadzenie działań naprawczych w sprawny sposób. Dodatkowo pojawia się najczęściej spotykany problem – niewystarczające środki finansowe oraz obawy rządzących polityków, które sprawiają że sytuacja energetyczna kraju pogarsza się. Jeśli dalszy rozwój wypadków będzie podążał w tym kierunku, może to mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Aktualnie gospodarka naszego kraju znajduje się w newralgicznym punkcie. Możliwy jest jej zarówno bardzo szybki rozwój, jak i ogromna stagnacja, czy wręcz wykonanie kroku wstecz. Niepewna sytuacja na rynkach energetycznych nie należy do czynników, które mogłyby pomóc w ustabilizowaniu czy rozwoju gospodarki. Tym samym bezpieczeństwo energetyczne jest czynnikiem, który może zapewnić gospodarce Polski komfort nawet częściowego uniezależnienia się od wydarzeń mających miejsce na rynkach innych krajów.

24, 04, 2013