Categories
Dom

Beton towarowy a budownictwo hydrotechniczne

Wszelkiego rodzaju zadania inżynierskie wymagają zastosowania specjalistycznych surowców. Jednym z dobrych przykładów jest beton, który, w zależności od składu, znajduje zastosowanie niemal nieograniczone zastosowanie w branży budowlanej. Poza betonem wysokowartościowym, wodoszczelnym, mrozo- i ognioodpornym, osłonowym lub odpornym na ścieranie możemy wymienić beton hydrotechniczny który, jak sama nazwa wskazuje, stanowi podstawę dla całej gałęzi budownictwa hydrotechnicznego. Jakie właściwości powinien spełniać materiał tego rodzaju?

W budownictwie branża hydrotechniczna to wszelkiego rodzaju budynki, urządzenia i instalacje do nich przylegające, które służą gospodarce wodnej, korzystaniu z wód oraz korzystaniu z zasobów wodnych – tłumaczy specjalista z zakładów betonowych Contractor – Zaliczamy do nich zapory i śluzy wodne, wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki oraz elektrownie – ogólnie rzecz biorąc wszystkie budowle, które jedną powierzchnia, choćby w części, są narażone na ustawiczne działanie wody w każdej postaci, również mgły i lodu. Beton użyty przy budowie tego typu budynku powinien spełniać określone właściwości, regulowane dzisiaj przez restrykcyjne normy – dodaje.

Niemal każda inwestycja tego typu wymaga odpowiedniego przygotowania oraz badań materiałów budowlanych, a w szczególnych przypadkach wykonania specjalistycznych cementów. W uzasadnionych przypadkach stosuje się betony wysokowartościowe – doskonałym przykładem jest zapora Hoovera na rzece Colorado w USA. Do jej budowy użyto 2,5 miliona metrów sześciennych betonu, w skład którego weszło 8,2 mln ton kamieni.

W obiektach hydrotechnicznych zazwyczaj stosuje się beton o klasie wytrzymałościowej od B25 do B40, natomiast pożądany stopień wodoszczelności wynosi od W12 do W16. Betony hydrotechniczne to grupa łącząca cechy tych odpornych na ścieranie z wodoszczelnymi. Przy ich powstawaniu stosuje się małą ilość cementu, pozwalając tym samym na zmniejszenie wydzielanego ciepła hydratacji. Właśnie dzięki temu zabiegowi beton charakteryzuje odporność na ścieranie, wodoszczelność, mrozoodporność, niskie ciepło hydratacji oraz minimalny stopień skurczu.

Betoniarka

Betony hydrotechniczne znalazły bardzo szerokie zastosowanie, głównie we wcześniej opisanym budownictwie wodnym, w którym budynek lub jego część jest narażona na działanie wody przez długi lub ciągły czas. – Konstrukcje wodne, zwłaszcza tamy i platformy wiertnicze to obiekty o dużych rozmiarach, eksploatowane w ekstremalnych warunkach – tłumaczy specjalista z firmy Contractor. – Ze względu na ich specjalistyczne zastosowanie wymagane jest użycie odpowiedniego materiału.

Beton hydrotechniczny musi spełniać określone państwowe normy na każdym etapie przygotowania, zarówno w przypadku wodoszczelności betonu jak i cementu, kruszyw, innych materiałów i domieszek. Dopiero ich przestrzeganie zapewnia wykonanie materiału doskonałej jakości, która jest w kwestii budownictwa hydrotechnicznego szczególnie istotna. Nawet będąc osobą prywatną i szukając dobrej jakości betonu warto poszukać dobrej firmy, której doświadczenie i praca poparte są licznymi certyfikatami.

11, 09, 2015